Industri

En allt tuffare konkurrens för den svenska tillverkningsindustrin ökar behovet av ständig effektivisering på en rad områden. För att lyckas med detta krävs tillgång till gedigen kompetens som även större organisationer har svårt att behärska på egen hand. 

Det kan handla om till exempel allt mer avancerade elinstallationer, automationslösningar eller energieffektivisering – allt sådant som vi på Provektor löser dagligen åt våra kunder. Säkerhetsfrågorna blir också snabbt allt viktigare – i dagens samhällsklimat gäller det att skydda sin verksamhet mot såväl olyckstillbud som sabotage och stölder. Här har vi genomtänkta lösningar för lås, larm, kameraövervakning och passage som ger full kontroll över vilka som har tillträde till fastigheten.

Smidiga system för identifiering hindrar inte bara obehöriga, utan underlättar samtidigt vardagen för din behöriga personal genom att elektroniska, datorstyrda system kan ersätta fysiska nycklar i hög grad. Kameror kan också användas för produktidentifiering, som i sin tur styr till exempel logistikflöden på transportband och så vidare.

Trots ett ambitiöst effektiviseringsarbete fortsätter behoven av el att öka för de allra flesta industriföretag, inte minst i samband med övergång till en elektrifierad fordonsflotta. Här har vi den senaste tekniken och det rätta kunnandet för att ta fram optimerade solenergilösningar på tak, fasader eller mark. Allmänt stigande elpriser, farhågor för nätets kapacitet och allt mindre andel reglerkraft i elmixen gör egen energiproduktion till en bättre investering än någonsin.

Kompletterat med batterilagring och fasbalansering kan vi minimera företagets kostnader, samtidigt som du bidrar till att hålla det svenska elnätet friskt. Naturligtvis har vi även välbeprövade lösningar för laddning av såväl elbilar som truckar och självgående transportvagnar.