Industriell automation & processtyrning

En genomtänkt, noga utprovad och högt automatiserad produktionsanläggning blir allt mer en förutsättning för lönsam produktion med hög och jämn kvalitet i en säker arbetsmiljö.

Automatisering är industrins viktigaste verktyg för att möta konkurrens från länder som förlitar sig på billig, lågutbildad arbetskraft. En genomtänkt, noga utprovad och högt automatiserad produktionsanläggning blir allt mer en förutsättning för lönsam produktion med hög och jämn kvalitet i en säker arbetsmiljö.

Vi på Provektor arbetar nära våra kunder med ständig förbättring och effektivisering av industriella processer av alla slag, i krävande branscher som till exempel livsmedelsproduktion, miljö- och avfallshantering och verkstadsindustrier både inom och långt utanför vårt ordinarie verksamhetsområde – även bortom landets gränser.

Från oss får du kompletta helhetslösningar för effektiv och driftsäker produktion, med allt från en enda leverantör. Vi har alla nyckelkompetenser i huset, från konceptdesign, projektering och konstruktion till installation och drifttagning, inklusive löpande underhåll. Vår egen avdelning för programmering och vår branschunika verkstad gör att vi kan garantera leveranstider och kvalitetssäkra våra uppdrag från start till mål. Det blir enklare och tryggare för dig – och du får ett bättre resultat, oavsett om det gäller enstaka maskiner eller kompletta produktionslinjer.

Processanläggningar • Maskinstyrning • Lågspänningsställverk • Apparatskåp och centraler

Bland våra kunder hittar du konkurrenskraftiga och krävande företag som Dafgårds, Daloc, Jula, Kinnarps, Parker Hannifin, Scan, Semper och många fler. Vi adderar gärna ditt företag till listan.

Referenser

Se fler

Vanliga frågor

Elkonstruktion innebär skapandet av elektriska underlag för design, installation, reparation och underhåll av ett elsystem. Provektor, som är ett el- och automationsföretag med genomtänkta och hållbara helhetslösningar, spelar en central roll genom hela processen. Vi hjälper ditt företag med allt från förfrågan till installation och driftsättning.

Att samarbeta med en erfaren elkonstruktör är avgörande för att säkerställa optimal funktion och effektivitet. Vårt dedikerade team kommer att samarbeta med ägare, anläggningschefer och andra nyckelspelare för att hitta den rätta automationslösningen som passar just ert företag. Som ett komplett serviceföretag inom elkonstruktion tar vi ansvar för hela processen – från design till projektets färdigställande. Vi ser även till att alla steg, inklusive uppfyllandet av ISO-standarder, hanteras och säkerställs längs vägen.

Våra erfarna konstruktörer och automationstekniker är specialiserade på att ligga steget före vanliga elproblem genom regelbundet förebyggande underhåll. Genom att engagera oss i varje fas av ert projektet strävar vi efter att skapa hållbara och pålitliga lösningar som inte bara uppfyller, utan överträffar era förväntningar. Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi kan stödja er!

Provektor stödjer företag genom att leverera automationslösningar inom industriell automation och processautomation. Vi skapar en effektiv och driftsäker produktion genom att öka produktiviteten, minska driftstoppen och optimera ert produktionsflöde.

Provektor levererar skräddarsydd service till en mängd olika sektorer, bland annat livsmedelsproduktion, reningsverk, vattenverk och verkstadsindustrin. Vår expertis är att effektivisera automationssystem för att maximera produktiviteten och driftsäkerheten.

Provektor kan hantera projekt i alla storlekar – från mindre till omfattande totalentreprenader med el, PLC, SCADA och mer. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar inom automation som passar just ditt projekts unika behov och storlek.  

Vi inleder varje projekt med en noggrann kalkyl, allt från enklare uppskattningar och budgetpriser till fasta priser och totalentreprenader. Våra prisbilder baseras utifrån den information vi har på dig som kund. Specifika kostnader anges för att matcha specifika detaljer. Kontakta oss för att diskutera en kostnadsberäkning. 

Efter avslutat projekt fortsätter Provektor att erbjuda service för den färdiga anläggningen, i enlighet med överenskommelse med slutkunden. Vi är alltså redo att säkerställa långsiktig effektivitet och driftsäkerhet i er automation även efter projektets avslut.

Ditt projekt förtjänar en högkvalitativ elektrisk design som är strategiskt anpassad för dagens och morgondagens behov. Provektor är ett väletablerat företag med en erfaren och mångsidig grupp specialister som kan hjälpa dig genom varje steg i projektet.

Vi har mångårig erfarenhet av att värdesätta svenskt hantverk av hög kvalitet, pålitlighet och säkerhet. I våra el- och automationsprojekt prioriterar vi alltid en öppen och nära dialog med våra kunder.

Vårt breda tjänsteutbud, som omfattar allt från konceptdesign, projektering och konstruktion till installation och underhåll, gör oss till det bekväma valet för dina behov inom elservice. Med vår breda expertis anpassar vi oss snabbt till eventuella utmaningar under projektet, vilket säkerställer överenskomna tidslinjer och kostnader.