Konstruktion & design

Vår egen konstruktionsavdelning består av ett flertal erfarna problemlösare som projekterar allt från apparatskåp, enstaka maskininstallationer, elcentraler och ställverk till kompletta produktionslinjer, för till exempel process- och tillverkningsindustrier i alla tänkbara branscher.

Vårt konstruktörsteam sitter vägg i vägg med vår verkstad, så stegen mellan idé, utprovning och tillverkning av systemkomponenter blir korta och maximalt effektiva. 

Allt vi gör anpassas till de aktuella förutsättningarna och behoven. Tack vare långvariga samarbeten med välmeriterade externa konsulter säkerställer vi att våra lösningar lever upp till alla aktuella myndighetskrav, bland annat genom löpande riskbedömningar och all nödvändig dokumentering inför CE-märkning av maskiner och utrustning.

Om du kompletterar din solcellsanläggning med en speciell typ av fasbalanserande växelriktare som till exempel Ferroamp minskar förlusterna i nätet. Det gör att du kan kapa effekttoppar och i vissa fall välja en mindre huvudsäkring, samtidigt som den del av debiteringen som styrs av maximal månadseffekt eller liknande regelverk också kan sänkas. 

Utrustning för fasbalansering kopplas oftast samman med batterilagring, men du måste inte ha batterier för att det ska fungera. 

Systemet är skalbart och flexibelt. Vi har tre standard skåp som matchar Ferroamps system men sjävklart erbjuder vi även skäddarsydda lösningar vid behov.

Kontakta oss på ferroamp@provektor.se om du vill få ett pris på din skräddarsydda lösning, eller om du vill beställa ett av våra standardskåp i produktbladet.

Referenser

Se fler