Personuppgifter tas in och behandlas av Provektor Sweden AB för att administrera och fullgöra våra uppdrag, till exempel vid förfrågningar eller när ett avtal träffas. Personuppgifterna kan även användas för information och marknadsföring, så som nyhetsbrev via mail.

Genom att bli/vara kund hos Provektor accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Provektor använder e-post för att kommunicera och skicka information till dig. Det är viktigt att du läser denna integritetspolicy innan du använder något av företagets tjänster. Du bör inte använda våra tjänster om du inte godkänner vår integritetspolicy.

När du är kund eller registrerad hos oss behöver vi ibland hantera personuppgifter som tillhör fysiska personer eller företag. Provektor är följaktligen registeransvarig för personuppgifter och behandlar dem enligt denna integritespolicy. Provektor har åtagit sig att skydda dina personuppgifter och det är viktigt för företaget att se till att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt.

Som kund till oss behöver vi information om dig för att kunna genomför våra åtaganden. Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund för detta.
Vi behöver personuppgifter för:
• hantering och administration av förfrågninar, inköp, leveranser, installation och betalningar.
• garantier och serviceåtaganden.
• direktmarknadsföring (med vanlig post och e-post), kundundersökningar och nyhetsbrev, utbildning (tävlingar)

• Företagsuppgifter: Företag/organisation, organisationsnummer, adressuppgifter, leverans- och faktureringsinformation, e-post, telefonnummer
• Person-/kontaktuppgiftger:  Namn, yrkesroll, e-post, telefon-/mobilnummer
• Personuppgifter privatkund:  Namn, adress-/faktureringsuppgifter, telefonnummer, e-post, personnummer.

Kompletterande personuppgifter vi eventuellt samlar in:
• Finansiell information – kreditvärdighet
• Historisk information – tidigare köp och utförda arbeten, betalningshistorik, garantier.
• Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning (via statistikverktyg och nyhetsbrevssystem). Cookies.

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut personuppgifter till utomstående  men för att Provektor ska kunna fullfölja sina åtaganden kan personuppgifter behövas lämnas ut till företag/organisationer som Provektor samarbetar med, detta sker inte utan ditt samtycke. I vissa fall är Provektor skyldig att lämna uppgifter till Svenska myndigheter.

Vi kan ämna ut Personuppgifter till:
•  Våra partners, dvs. företag som är godkända av bolaget (för att kunna fullfölja ett åtagande). Detta skrer inte utan ditt medvetande och samtycke.
• Skatteverket (till exempel vid Rotavdrag).
•  Svenska myndigheter vi är skyldiga att lämna ut uppgifter till.

Ovanstående överföringar kan endast utföras till företag inom EU eller EES (dvs. alla EU-medlemsstater och Island, Norge och Lichtenstein). Vi behandlar inga personuppgifter utanför EU och EES.

Dina personuppgifter lagras aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag eller längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syften och krav, till exempel garantier.
Vi har rutiner och arbetssätt för att  personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Endast de personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.

Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder:

• Kund/kontakt: Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-post, fakturering och leverans) som lämnas till företaget i samband med till exempel rn förfrågan lagras så länge vi fortfarande har ditt samtycke. Detta gäller inte om vi behöver spara dina personuppgifter under en längre tid på grund av någon av orsakerna nedan.

• Kontrakt: Personuppgifter (namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-post, fakturering och leverans) som lämnas till företaget i samband med ordern på produkter eller tjänster lagras så länge som nödvändigt för att uppförande av avtalet med dig. Detta inkluderar bland annat uppfyllande av leverans eller garantiåtaganden.

• Juridisk skyldighet: Bolaget sparar all dokumentation som utgör bokföringsinformation i enlighet med gällande bokföringslagstiftning.

• Direktmarknadsföring: Vi kan behandla dina personuppgifter för direktmarknadsändamål så länge som tio år efter att kundrelationen är avslutad, såvida inte du motsätter dig att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring

Provektor behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke, till exempel är prenumeration på nyhetsbrev kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta enligt nedan eller direkt i nyhetsbrevets fot. Om du inte vill få marknadsföring från oss kan du återkalla ditt samtycke genom att skickar via e-post, (se nedan)

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandla om dig. Du har också rätt att begära rättelse i dina uppgifter eller att uppgifterna raderas. Du kan lämna in ett klagomål hos Datainspektionen om du anser att företagets behandling av dina personuppgifter inte utförs i enlighet med gällande lagar. För att skydda dig personligen, kontakta oss skriftligen till vårt huvudkontor i Skara.

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan ändras eller uppdateras. En ny version kommer att publiceras på bolagets hemsida. Vid eventuella väsentliga förändringar kommer vi e att skicka e-post till dig, om du har gett oss din e-postadress.

Provektor Sweden AB, (556214-6810) Afsengatan 2 Skara är formellt personuppgiftsansvarig för behandlingen av registrerade personuppgifter. Det innebär att vi är ansvariga för att  personuppgifter behandlas på rätt sätt och att registrerade rättigheter tas tillvara.

Kakor

Provektor Sweden AB
kontakt@provektor.se