Om oss

Även om vår kompetens och kunskap tagit oss ut i världen så är inte vårt mål att erövra den. Vårt mål är att vinna ditt och våra kunders förtroende – på så sätt strävar vi mot att bli Sveriges bästa företag inom automation, elinstallation och larmteknik.

Vi befinner oss idag i början av ett antal megatrender som påverkar allt i våra liv. Det gäller oss som privatpersoner så väl som våra företag. Utvecklingen inom områden som digitalisering, uppkoppling, automatisering och robotisering har redan i grunden förändrat både våra hem och arbetsplatser. Ett område som växer stort och snabbt är Grön Teknik där vi kommer att  ha en enorm utveckling att vänta de närmaste åren. Det är i denna värld vi på Provektor jobbar för att bidra till utveckling och lönsamhet för våra kunder. 

Sedan 1949 har Provektor har gjort resan från klassisk elfirma till att nu vara ett modernt bolag som erbjuder helhetslösningar inom automation, elinstallation och larmteknik. Vi riktar oss fortfarande till såväl privatpersoner som företag och en stor andel av våra kunder finns inom industrin samt bygg- och fastighetsbranschen. Vår bas är i hjärtat av Skaraborg men vi finns även i Malmö, Trönninge och Helsingborg. Vi är även väl förtrogna med att både projektera, konstruera och tillverka för export. Genom våra kunder har vi nått marknader i Europa, Asien och Nordamerika.

Under de senaste åren har vi vuxit genom både förvärv och nyanställningar och idag är vi över hundrafyrtio engagerade anställda. Genom att fortsätta att jobba nära våra kunder behåller vi det lilla företagets flexibilitet och personlighet samtidigt som vi kan erbjuda det stora företagets kapacitet.

En framgångsfaktor är vårt sätt att jobba med nyckelkompetenser inom Provektor. Dessa blir naturliga projektledare och trygga kontaktytor för våra kunder vilket är mycket uppskattat. Tydliga ansvarsområden och mandat innebär också att vi alltid kan garantera helhetslösningar med kvalitet och leveranssäkerhet. På så sätt bygger vi långsiktiga kundrelationer – precis som vi vill ha det.

En del i Soltech-koncernen.

Foto: Soltech

Sedan mars 2021 är Provektor en del i Soltech-koncernen. Soltech är helhetsleverantör av energi- och solcellslösningar med kontroll över hela värdekedjan. Man utvecklar, säljer, installerar och optimerar alltifrån tak och fasader med fullt integrerade solceller till laddstolpar och batterier. Målgruppen är offentligsektor, industri, fastighetsägare och privatpersoner. Med Soltech som ägare kommer Provektor att satsa mer på solenergi samt ladd- och lagringsmöjligheter. Vilket känns som en helt rätt i Provektors mål och statsning för framtiden. Mer om Soltech

Utvecklas hos oss, med oss.

Vår framgångsfaktor, att vi har alla våra nyckelkompetenser inom företaget, är något vi ständigt arbetar med. Vi strävar efter att få alla som arbetar hos oss så mångkunniga som möjligt.

Har du vilja och driv har du stora karriärsmöjligheter inom Provektor. Vi utbildar med fördel vår egen personal för att fylla på tjänster som t ex ledande montörer, projektledare, programmerare, kalkylator och elkonstruktörer. Här kan vi dra nytta av att vi har det lilla företagets flexibilitet och det stora företagets möjligheter. Vi har alltid projekt  på gång inom alla kompetensområden som ger ger utveckling och utmaningar under utbildningstid.

Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö

Provektor Sweden AB är ett teknikföretag som sätter yrkesskickligheten i centrum och arbetar aktivt med att förbättra förhållandena inom våra verksamhetsområden och utför våra uppdrag med god kvalitet.

Miljöarbetet är en viktig process i vårt dagliga arbete t.ex. genom att tillse att mängden avfall minskas, möjligheterna till återvinning förbättras, förebygga föroreningar, erbjuder våra kunder miljövänligare produkter. Som ett exempel har alla våra egna fastigheter närvarostyrd belysning, och vi byter ut all belysning mot LED. På vårat huvudkontor i Skara har vi solceller installerade och vi arbetar ständigt med att förbättra vår bilpark till miljövänligare alternativ.

Vi förebygger skada och ohälsa genom att utforma och anpassa våra arbetsplatser vilket syftar till att upprätthålla ett sunt och trivsamt arbetsklimat.

Vi förbättrar ständigt verksamheten genom att utbilda personalen för att uppfylla våra kunders önskemål.  Detta arbete syftar till att minimera vår negativa miljöpåverkan, upprätthålla en sund arbetsmiljö samt att uppfylla tillämpliga lagar, författningar och andra krav som verksamheten berörs av.

Provektor är ISO 14001 certifierade vilket innebär att vi har en extern kontrollant som granskar och godkänner oss. Denna granskning sker en gång om året och kräver att vi följer våra uppsatta måla och ständig jobbar på förbättring.

Vår Kvalitets- miljö och arbetsmiljöpolicy

Företagsfakta

Startår: 1949
Omsätter ca: 186 milj sek 2022.
Antal anställda: ca 150 st
Huvudkontor: Skara, Västra Götaland
Servicekontor: Skövde, Lidköping, Götene, Vara, Falköping, Töreboda, Karlsborg, Tibro, Hova, Tidaholm, Malmö, Helsigborg och Trönninge.
Övrigt: Medlemskap i Installatörsföretagen.

 

Certifieringar – ISO

Provektor Sweden AB (Skara, Falköping, Götene, Karlsborg, Lidköping, Skövde, Tibro, Vara och Töreboda) har certifierat ledningssystem inom kvalité, miljö och arbetsmiljö.
Certifieringen innefattar projektering, installation och programmering inom el till industri, förvaltning samt entreprenad- och servicesektorn.

• Certifikat

Vår historia

Gammal, svartvit bild på personalen på Johanssons Elektriska AB

Provektor hette tidigare Johanssons El men bytte till sitt nuvarande namn 2010. Bolaget startades den 20 maj 1949 av Sven Johansson i Skara. 1988 flyttade verksamheten till de nuvarande lokalerna på Afsengatan som 2009 byggdes ut och renoverades. 1982 ombildades företaget till aktiebolag och har sedan dess haft en klar strategi att kontinuerligt växa och bredda verksamheten. Målet är att stärka utbudet av tjänster samt öka vår kapacitet och servicegrad för våra kunder.

 • 2009 etablerades bolaget i Lidköping och sedan 2010 finns Provektor även i Götene.
 • 2015 etablerades Provektor i Skövde.
 • 2015 Förvärvade Provektor Vadsbo Elektriska i Töreboda och Karlsborg.
 • 2016 Blev Provektor och Vadsbo Elektriska ett och samma företag.
 • 2017 etablerades Provektor i Vara.
 • 2018 etablerades Provektor i Falköping och Hova.
 • 2018 förvärvade Provektor Tibro Eljtänst.
 • 2019 förvärvades NE Johanssons Elektriska i Falköping.
 • 2021 Provektor sålt till börsnoterade Soltech Energy Sweden AB (publ)
 • 2022 förvärvade Provektor Trönninge Elektriska AB.
 • 2022 Fd JTH Elservice blev Provektor Helsingborg.

Vårt mål är att vinna ditt och våra kunders förtroende.