Om oss

Även om vår kompetens och kunskap tagit oss ut i världen så är inte vårt mål att erövra den. Vårt mål är att vinna ditt och våra kunders förtroende – på så sätt strävar vi mot att bli Sveriges bästa företag inom automation, elinstallation och larmteknik.

Vi befinner oss idag i början av ett antal megatrender som påverkar allt i våra liv. Det gäller oss som privatpersoner så väl som våra företag. Utvecklingen inom områden som digitalisering, uppkoppling, automatisering och robotisering har redan i grunden förändrat både våra hem och arbetsplatser. Det är i denna värld vi på Provektor jobbar för att bidra till utveckling och lönsamhet för våra kunder.

Sedan 1949 har Provektor har gjort resan från klassisk elfirma till att nu vara ett modernt bolag som erbjuder helhetslösningar inom automation, elinstallation och larmteknik. Vi riktar oss fortfarande till såväl privatpersoner som företag och en stor andel av våra kunder finns inom industrin samt bygg- och fastighetsbranschen. Vår bas är i hjärtat av Skaraborg men vi även väl förtrogna med att både projektera, konstruera och tillverka för export. Genom våra kunder har vi nått marknader i Europa, Asien och Nordamerika.

Under de senaste åren har vi vuxit genom både förvärv och nyanställningar och idag är vi över hundra mycket engagerade anställda fördelade på sju orter i Skaraborg. Genom att fortsätta att jobba nära våra kunder behåller vi det lilla företagets flexibilitet och personlighet samtidigt som vi kan erbjuda det stora företagets kapacitet. Bolaget är alltjämt privatägt och kedjeoberoende.

En framgångsfaktor är vårt sätt att jobba med nyckelkompetenser inom Provektor. Dessa blir naturliga projektledare och trygga kontaktytor för våra kunder vilket är mycket uppskattat. Tydliga ansvarsområden och mandat innebär också att vi alltid kan garantera helhetslösningar med kvalitet och leveranssäkerhet. På så sätt bygger vi långsiktiga kundrelationer – precis som vi vill ha det.

Utvecklas hos oss, med oss.

Vår framgångsfaktor, att vi har alla våra nyckelkompetenser inom företaget, är något vi ständigt arbetar med. Vi strävar efter att få alla som arbetar hos oss så mångkunniga som möjligt. Har du vilja och driv har du stora karriärsmöjligheter inom Provektor då vi med fördel utbildar vår egen personal för att fylla på tjänster som t ex ledande montörer, projektledare, programmerare, kalkylator och elkonstruktörer. Här kan vi dra nytta av att vi har det lilla företagets flexibilitet och det stora företagets möjligheter. Vi har alltid projekt  på gång inom alla kompetensområden som ger ger utveckling och utmaningar under utbildningstid.

Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöpolicy

Provektor Sweden AB är ett teknikföretag som sätter yrkesskickligheten i centrum och arbetar aktivt med att förbättra förhållandena inom våra verksamhetsområden och utför våra uppdrag med god kvalitet.

Miljöarbetet ingår som en naturlig del i vårt dagliga arbete t.ex. genom att tillse att mängden avfall minskas, möjligheterna till återvinning förbättras, förebygga föroreningar, erbjuder våra kunder miljövänligare produkter.

Vi förebygger skada och ohälsa genom att utforma och anpassa våra arbetsplatser vilket syftar till att upprätthålla ett sunt och trivsamt arbetsklimat.

Vi förbättrar ständigt verksamheten genom att utbilda personalen för att uppfylla våra kunders önskemål.  Detta arbete syftar till att minimera vår negativa miljöpåverkan, upprätthålla en sund arbetsmiljö samt att uppfylla tillämpliga lagar, författningar och andra krav som verksamheten berörs av.

Provektor bil1Företagsfakta

Startår: 1949
Omsätter ca: 117 milj sek 2017
Antal anställda: 130 st
Huvudkontor: Skara, Västra Götaland
Servicekontor: Skövde, Lidköping, Götene, Vara, Falköping, Töreboda, Karlsborg, Tibro och  Hova.
Organisation: Privatägt bolag. Kedjeoberoende.
Övrigt: Medlemskap i EIO

 

Certifieringar – ISO och OHSAS

Provektor Sweden AB (Skara,  Skövde, Lidköping, Götene och Töreboda) har ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt ISO 9001:2008 (Kvalité), ISO 14001:2004 (miljö) och OHSAS 18001:2007 (arbetsmiljö) avseende projektering, installation och programmering inom el till industri, förvaltning samt entreprenad- och servicesektorn.

• Certifikat

 

 

 

Vår historia

Gammal, svartvit bild på personalen på Johanssons Elektriska AB

Provektor hette tidigare Johanssons El men bytte till sitt nuvarande namn 2010. Bolaget startades den 20 maj 1949 av Sven Johansson i Skara. 1988 flyttade verksamheten till de nuvarande lokalerna på Afsengatan som 2009 byggdes ut och renoverades. 1982 ombildades företaget till aktiebolag och har sedan dess haft en klar strategi att kontinuerligt växa och bredda verksamheten. Målet är att stärka utbudet av tjänster samt öka vår kapacitet och servicegrad för våra kunder.

  • 2009 etablerades bolaget i Lidköping och sedan 2010 finns Provektor även i Götene.
  • 2015 etablerades Provektor i Skövde.
  • 2015 Förvärvade Provektor Vadsbo Elektriska i Töreboda och Karlsborg.
  • 2016 Blev Provektor och Vadsbo Elektriska ett och samma företag.
  • 2017 blev Provektor certifierad anläggarfirma brandlarm.
  • 2017 etablerades Provektor i Vara.

 

Sponsring

Vi vill med vår sponsring framför allt främja en meningsfull fritid för unga och ett långsiktigt engagemang för ungdomars utbildning i vår närhet. Vi vill också att ungdomar ur alla delar av samhället ska få möjlighet att utveckla sin förmåga till nytänkande och innovation.

Vi vill helt enkelt vara med att forma morgondagens mångfaldssamhälle tillsammans med andra som är lika engagerade som vi. Sponsring är en del av Provektors marknadskommunikation. Vi är mån om att synas i de kommuner vi finns.

Vi kommer att förtydliga våra ledord även i vår spondring: HELHET, NÄRHET & ENGAGEMANG.

Sponsringspolicy