Fordonsladdning

Ett snabbväxande område är att iordningsställa laddplatser för elfordon – för företagets egna behov eller som en allt mer efterfrågad service till hyresgäster, personal eller besökare. Vi hjälper dig gärna att se över förutsättningarna redan idag.

Vi på Provektor arbetar med de marknadsledande leverantörerna av laddutrustning och oavsett vilket varumärke du föredrar hjälper vi dig från start till mål. Processen börjar med att vi analyserar laddningsbehoven och föreslår en lämplig lösning. I samband med installationen ser vi självklart till att laddningen sedan kan ske utan risk för överbelastning av ditt befintliga elnät.

För publik snabbladdning gäller skärpta regler från april 2024 enligt EU:s regelverk AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation), bland annat när det gäller laddeffekt, transparenta prissystem och krav på läsare för betalkort/kontaktlös betalning.

Oavsett om du vill installera växelströmsladdning (AC) eller snabb likströmsladdning (DC) på varierande laddeffektnivåer, ute eller inne, har vi på Provektor produkterna och kunskaperna som behövs, inklusive smidiga debiterings- och betallösningar.

Till exempel via Naturvårdsverket kan företag, fastighetsägare och organisationer söka ”Ladda Bilen-stödet” för installation och inköp av laddstationer, till exempel i bostadsrättsföreningens garage, på personalparkeringen eller för företagets flotta av distributionsfordon. Bidraget uppgår i nuläget till maximalt 50 procent av den totala investeringskostnaden (inklusive arbetskostnad), dock som mest 15 000 kronor per laddpunkt.

Följande krav måste vara uppfyllda för att få bidraget:

  • Laddstationerna ska installeras på en fastighet som den som ansöker äger.
  • Ansökan måste göras senast sex månader efter att installationsarbetet har slutförts.
  • Laddstationerna ska inte vara publika, d v s inte avsedda för allmänheten.
  • Installationen måste utföras av certifierad elinstallatör.
  • Laddstationerna ska vara förberedda för elmätning och debitering av elkostnad och som minst vara utrustad med uttag av typ 2 eller Combo 2.

Läs mer om bidrag för laddstationer hos Naturvårdsverket.

Referenser

Se alla

Nyfiken på Provektor? Hör av dig så berättar vi mer!