Fastighetsautomation

De senaste årens stigande och kraftigt varierande elpriser har gjort nyttan av energieffektivisering genom fastighetsautomation tydligare än någonsin. Genom att styra allt från värme, kyla, solskydd, belysning, ventilation och mycket mer anpassat efter behoven i realtid finns stora pengar att spara. Även ur administrativ synpunkt är det en stor fördel att kunna övervaka och styra alla funktioner i en fastighet från en enda central punkt – eller via en laptop, padda eller mobil över nätet i samband med felsökning eller service. 

Med ett så kallat SCADA-system (Supervisory Control And Data Acquisition) från oss på Provektor blir allt detta möjligt, och en hel del därutöver. Med de detaljerade kontrollmöjligheterna följer också automatiska övervakningsfunktioner som upptäcker avvikelser innan eventuella fel hinner orsaka dyrbara skador på fastigheten. Vi nöjer oss inte med att installera systemen – vi har full kontroll på hela kedjan från apparatskåpsbygge och programmering till driftsättning och löpande underhåll.

Med ett genomtänkt system för fastighetsautomation gör du inte bara en insats för ett mer hållbart samhälle samtidigt som du sparar stora summor. En fastighet med goda energiprestanda blir också mer värd.

Ett automatiseringsprojekt börjar alltid med att vi genomför en behovsanalys tillsammans med dig, för att avgöra vad systemet ska klara av. Självklart är vi märkesoberoende vid val av utrustning, så att vi alltid kan hitta de alternativ som passar bäst i just din fastighet. Inom företagets väggar har vi alla resurser som krävs för kalkylering, projektering, konstruktion, byggnation, programmering och användarutbildning – det ger dig värdefull trygghet, snabba leveranser och offerter som håller. Vår storlek och stabilitet gör sedan att du kan vara säker på att de reservdelar och det systemkunnande som krävs för en bekymmersfri drift i många år framöver finns på plats. Vi tar ansvar för det vi installerar!

En viktig komponent i en modern, energieffektiv fastighet är egen elproduktion med hjälp av solceller – ett område där vi har gedigen erfarenhet av såväl stora som små projekt, och dessutom vårt moderbolag Soltechs resurser bakom oss.

Ju högre elpriser, desto snabbare betalar sig en investering i solpaneler. Vinsterna kommer både av kapade förbrukningstoppar och av möjligheten att få betalt för överskottsenergi som matas ut på elnätet. Med batterilagring skapas ökade möjligheter till självförsörjning och beredskap vid strömavbrott. 

Alternativen är många och regelverket är bitvis komplicerat – men väljer du oss som leverantör vet du att du får en säker, optimerad anläggning som passar dina förutsättningar, vare sig det handlar om en stor industribyggnad, ett flerfamiljshus eller en privatvilla. Läs mer om vår energioptimering.

Ytterligare en möjlig inkomstkälla är att bidra till att balansera elnätet genom att koppla in en fasbalanserande växelriktare. Utrustning för fasbalansering kopplas oftast samman med batterilagring av solel, men du måste inte ha batterilagring för att det ska fungera.

Vi på Provektor har stor erfarenhet av att installera system för laddning av elfordon och batterilagring.

Referenser

Se fler

Nyfiken på Provektor? Hör av dig så berättar vi mer!