Termofotografering

Med hjälp av termofotografering kan vi på Provektor lokalisera fel i utrustning genom att mäta och tolka temperaturavvikelser utan att påverka driften vid själva mättillfället. På så sätt kan vi tillsammans undvika oplanerade driftstopp och minimera onödiga kostnader.

Metoden är i sig själv mycket kostnadseffektiv och typiska exempel där termofotografering används är för att upptäcka glappkontakt eller snedbelastning pga av slitna delar. Andra användningsområden är vid kontroller av ställverk, centraler, apparatskåp, pumpar, motorer, fläktar och hydraulik.

Vi åtar oss självklart att hjälpa till att åtgärda felen som upptäcks.

Vill du veta mer om Termofotografering?

Johan Svensson

Elektriker

0709 44 52 09