Maskinsäkerhet & CE‑märkning

Maskinsäkerhet är ett stort område och där många känner osäkerhet. Hos oss finns personal som är certifierad inom maskinsäkerhet för att kunna vägleda och hjälpa dig som kund. Detta är en specialistkunskap som är mycket uppskattad.

Alla maskiner och maskinlinjer som är upprättade, eller som genomgått en väsentlig ombyggnation efter 1 januari 1995 ska enligt EU-lagstiftning vara CE-märkta. Målet är att skapa säkra arbetsplatser för alla medarbetare men för att visa att man uppfyller lagkraven krävs bl.a. verifierande dokumentation, riskanalyser, beräkningar och manualer för säkert handhavande.

Provektor stöttar med:

  • Riskanalys och utredningar
  • Verifierande dokumentation och beräkningar
  • El-dokumentation
  • Mek-dokumentation
  • Användarmanualer

Vill du veta mer om Makinsäkerhet & CE-märkning?

Martin Johansson

Konstruktör/CE-märkning

0709 44 18 54