Maskin

Provektor är en komplett och innovativ maskintillverkare som erbjuder helhetslösningar för effektiv och driftsäker produktion. Vi utvecklar och bygger allt från små maskiner till stora anläggningar för både process- och tillverkningsindustri.

Vi utför allt från konceptdesign, projektering, konstruktion och tillverkning till installation och service av maskiner och system. Genom att vi har all kompetens under vårt eget tak kan vi garantera hög leveranssäkerhet, kvalitet och lång livslängd på investeringen för dig som kund.

Provektor_CAD_2

Maskinkonstruktion

En styrka är att vårt team består av ingenjörer och tekniker inom både el och mekanik. Konstruktionsteamet har mycket gedigen erfarenhet och sitter i direkt anslutning till vår egen verkstad vilket gör oss mycket effektiva. Vi ritar och konstruerar utrustningar i 3D CAD, ofta i samarbete med vår kund.

Simulering

Ett viktigt moment under konstruktionsfasen är att köra 3D-simuleringar av utrustning, maskiner och hela flöden. Vi kan på så sätt undvika konflikter och fel i senare skeden av projektet och det är också en effektiv metod för att modellera fram bästa lösningen i komplexa system.

Maskin_Provektor1
Maskinbyggnation

Vi bygger all utrustningen i vår egen verkstad vilket garanterar hög leveranssäkerhet och kvalitet. När konstruktionsfasen är klar så jobbar vi mot två tydliga mål i form av FAT och SAT. FAT står för Factory Acceptance Test, vilket innebär att vi provkör maskinen under produktionslika förhållanden i vår egen verkstad. När FAT är avklarad skickas maskinen hel eller i delar till kunden. I rätt miljö hos kunden görs sedan en SAT, Site Acceptance Test. När SAT är godkänd är maskinen klar att användas.

Maskinstyrning

Vi erbjuder allt från enkla småmaskiner till stora kompletta produktionssystem med till exempel lagring av data i centrala datasystem och fullskaliga visualiseringssystem. Vi är märkesoberoende samarbetspartner som jobbar många olika typer styrsystem och teknik. En stor andel av de övervaknings- och styrsystem vi utvecklar är baserade på PLC, IEC61850 och SCADA.

Robotstyrning

Trenden när det gäller industriell produktion går mot robotsystem. Där jobbar vi med de flesta kända märkena, bland annat ABB och KUKA (officiell partner). Lösningarna med robotceller blir mycket flexibla, utvecklingstiden kort och kostnaderna mycket rimliga i förhållande till att bygga specialmaskiner. Ett område där robotar ger stora fördelar är inom så kallad ”Bin Picking” i kombination med kamera och bildigenkänningsteknik.

CE-märkning_EU

CE-märkning

Alla maskiner och maskinlinjer ska enligt EU-lagstiftning vara CE-märkta. Vi förfogar över egen certifierad personal för att CE-märka och säkerställa att utrustningen lever upp till lagstadgade krav. Detta är en specialistkunskap som är mycket uppskattad av våra kunder. Genom att granska, göra riskbedömningar och skapa dokumentation under projektets gång undviks överraskningar i slutskedet av projekten.

Vill du veta mer om Maskin?

Stefan Johansson

Ansv. Maskinprogrammering

0709 44 18 62