Maskin

Provektor är en komplett och innovativ maskintillverkare som erbjuder helhetslösningar för effektiv och driftsäker produktion. Vi utvecklar och bygger allt från små maskiner till stora anläggningar för tillverkningsindustri och styr- och reglerteknik för processindustrin.

Vi utför allt från konceptdesign, projektering, konstruktion och tillverkning till idrifttagning, CE-märkning och service av maskiner och system. Genom att vi har all kompetens inom företaget kan vi garantera hög leveranssäkerhet, kvalitet och lång livslängd på investeringen för dig som kund.

Projektering

Provektors konstruktionsavdelning projekterar allt från mindre utbyggnader till stora anläggningar för både process- och tillverkningsindustri. För oss innefattar begreppet projektering även kvalificerad problemlösning och tuffa utmaningar.
Konceptdesign är en vedertagen metod för oss att jobba fram nya lösningar.

El- och mekanisk konstruktion

En styrka är att vårt team består av ingenjörer och tekniker inom både el och mekanik. Konstruktionsteamet har mycket gedigen erfarenhet och sitter i direkt anslutning till Provektors verkstad vilket gör oss mycket effektiva.

Vi ritar och konstruerar utrustningar i 3D CAD, ofta i samarbete med vår kund. Vi kan erbjuda allt som omfattar en styrentreprenad där vi levererar allt från förstudie till driftsatt anläggning såväl som hela tillverkningslinjer där vi ansvarar för allt från process och mekanik till el, automation, idrifttagning, CE-märkning och utbildning.

Läs mer om vårt affärsområde Konstruktion & Design.

El- och mekanik byggnation

Vi bygger all utrustningen i vår egen verkstad vilket garanterar hög leveranssäkerhet och kvalitet. När konstruktionsfasen är klar så jobbar vi mot två tydliga mål i form av FAT och SAT. FAT står för Factory Acceptance Test, vilket innebär att vi provkör maskinen/utrustningen under produktionslika förhållanden. När FAT är avklarad skickas maskinen hel eller i delar till kunden. I rätt miljö hos kunden görs sedan en SAT, Site Acceptance Test. När SAT är godkänd är maskinen klar för överlämnande och idrifttagning.

Programmering

Våra kunder har ofta speciella krav på lösningar inom automation och industriella processer. Vi är vana att leverera lösningar för snabb driftstagning och är en märkesoberoende samarbetspartner med kompetens att utveckla många typer av styrsystem, SCADA och programmeringsspråk. Trenden när det gäller industriell produktion går mot robotsystem. Där jobbar vi med de flesta kända märkena, specialiserade på ABB och KUKA. Lösningarna med robotceller blir mycket flexibla, utvecklingstiden kort och kostnaderna mycket rimliga i förhållande till att bygga specialmaskiner.
Vår avdelning för programmering och vår verkstad gör att vi kan garantera leveranstider och kvalitetssäkra våra uppdrag från start till mål.

Vi erbjuder allt från enkla småmaskiner till stora komplexa produktionssystem med till exempel lagring av data i centrala datasystem och fullskaliga visualiseringssystem. Vi är märkesoberoende samarbetspartner som jobbar med många olika typer av styrsystem.

Läs mer om vårt affärsområde Programmering & Processtyrning

Automation

I tätt samarbete med våra kunder jobbar vi ständigt med att utveckla förbättrade lösningar inom automation och industriella processer. Vi har lång erfarenhet från flertalet krävande branscher såsom livsmedels- och processindustrin, miljö- och avfallshantering och bil- och verkstadsindustrin.

Vi erbjuder våra kunder kompletta helhetslösningar för effektiv och driftsäker produktion. Inom samlingsområdet Automation utför vi allt från konceptdesign, projektering, konstruktion, programmering och tillverkning till installation, idrifttagning och service av maskiner och hela produktionslinjer.

Läs mer om vårt affärsområde Automation

CE-märkning och dokumentation

Alla nytillverkade maskiner och maskinlinjer ska enligt EU-lagstiftning vara CE-märkta. Vi förfogar över egen certifierad personal för att CE-märka och säkerställa att utrustningen efterlever lagstadgade direktiv och harmoniserande standarder. Detta är en specialistkunskap som är mycket uppskattad av våra kunder. Genom att granska, göra riskbedömningar och skapa dokumentation under projektets gång undviks överraskningar i slutskedet av projekten.

Läs mer om vårt affärsområde Maskinsäkerhet & CE-märkning

CE-märkning_EU

 

Vill du veta mer om Maskin?

Bengt Karlsson

Projektledare / Programmering

0709 44 52 05