Apparatskåpsbyggnation

Provektor har lång erfarenhet av industriella miljöer där kraven är höga på säker och effektiv kraftdistribution.

Till skillnad från många andra bygger vi stora delar av den utrustning som behövs i vår egen verkstad i Skara – apparatskåp, elcentraler och ställverk med mera, för alla typer av automations- och processtyrningssystem. På det sättet kortar vi ledtiderna och säkrar högsta möjliga kvalitet.

Alla enheter provas och dokumenteras – och har du önskemål om särskilda komponentfabrikat för att till exempel förenkla din egen reservdelshållning löser vi självklart det. 

Referenser

Se fler