Vårt uppdrag:

Automation Elinstallation

Sobacken – Energi- och Miljöcenter i Borås

Skara – Borås 2017-2019


Borås Energi och Miljö skapar nu ett Energi- och Miljöcenter på Sobacken, som ligger ca en mil utanför staden. I framtiden kommer det att finnas ett avloppsrenings- och kraftvärmeverk, biogasanläggning och avfallshantering på Sobacken. Borås Stad gör denna framtidssatsning för att säkra viktig infrastruktur som matchar den moderna och växande stad som Borås är. I projektet med Energi- och Miljöcenter arbetar idag ca 400 entreprenörsanställda inom en mängd olika yrkeskategorier.

Sobacken tillhör Borås Stad energi- och miljöcenter och ligger cirka en mil utanför staden. I framtiden ska den innehålla en avfallsanläggning, reningsverk, biogasanläggning samt en energi- och värmeanläggning. Boråskommun gör en framtidssatsning där man går ifrån fossiltbränsle och anpassar för en växande kommun. På Sobacken arbetar idag ca 400 entreprenörsanställda inom olika arbetskategorier.

Illustration över framtidens Sobacken. Borås Energi och Miljö AB.

Vårt uppdrag

Som underleverantör till Purac AB har Provektor i uppgift att utföra automation för entreprenad rötningsanläggning. Rötanläggningen är den del i den totala anläggningen som omvandlar och rötar slam från reningsprocessen och gör om till biogas som sedan används som energi källa för uppvärmning och bränsle till fordon. I uppgiften ingår installation, byggnation av apparatskåp, programmering och drifttagning.


Maj 2018

Slutspurt och hemåt för större delen av Provektors styrka i Borås. Uppstädning, uppsnyggning och märkning.

Uppstädning, uppsnyggning och märkning. Bengt och Carl har underhållsarbete kvar och kommer att  finjustera automations relaterad utrustning inför processuppstart.


Under vecka 21 ska anläggningen startas upp med provdrift och under sommarmånaderna ska hela rötanläggningen testas  för att sättas i drift på riktigt lagom till årsskiftet 2019. Det är mycket som skall stämma och Provektor har prioritet att bistå Purac under denna uppstartsperiod.

Det är en häftig känsla när allt ramlar på plats och vi drifttar nu anläggningen succesivt. Vid månads skiftet skall installationen vara klar och vi börjar vända hemåt.

Det blir nu bara programmerare och idriftagnings personal från Provektor som fortsätter med idrifttagande anläggningen till sammans med Purac. En pågående aktivitet som fortlöper fram till och med januari 2019, då anläggningen överlämnas till Borås Energi.


Mars 2018

Sista semlan för säsongen slinker ner till frukost. Installationen löper vidare med långa dagar och vi börjar nu se slutet även om det är mycket som skall på plats innan vi är färdiga. Vi har haft god hjälp av våra kollegor från Dalenbergs El och maskin. Vi har även förstärkt med ytterligare manskap från Provektor nu sista veckorna.

Det är en häftig känsla när allt ramlar på plats och vi drifttar nu anläggningen succesivt. Vid månads skiftet skall installationen vara klar och vi börjar vända hemåt.


Februari 2018

Ställverk och kraft är på plats och drifttaget. Installationen fortlöper med övriga delar vi har en hel del att göra summerat ligger efter i tidplanen. Vi är från Provektor 8 personer på plats i Borås. För att möta upp har vi tagit hjälp av lokal firma på plats ”Dalenbergs El och maskin” som bidrar med 4 elektriker. Projektet har kommit in i ett komprimerat läge där många aktörer skall agera samtidigt.


November 2017

Andra och tredje leveransen av frekvensomriktarstativen med monterad frekvensriktare går iväg till Sobacen. Stativen ställs på plats under veckan och ställverken börjar bli klara.


Oktober 2017

Nu har vi 6 stycken medarbetare på plats på Sobacken. Ställverket är monterat och på plats. Nu återstår elektriska sammankopplingen av ställverken. Kanalisationen börjar komma på plats samt att kabeldragning pågår för fullt.

Vår konstruktionsavdelning som haft ett jättearbete börja nu närma sig slutskede för bygghandling och startar inom kort upp arbetet med slutdokumentation.

Samtidigt i vår verkstad

I vår verkstad i Skara är arbetet i full gång med att bygga samtliga apparatskåp, kopplingsboxar och centraler. Apparatskåpen byggs inom en begränsad tidsplan vilket ställer stora krav på logistiken. Skåp levereras månadsvis till Sobacken. Stor aktivitet i verkstaden nu i november med färdigställande av frekvensomriktarstativen.

Nyfiken på Provektor? Hör av dig så berättar vi mer!