Bulkhantering

Vi på Provektor hjälper kunder inom alla former av bulkhantering med allt från förstudie till nyetablering, konstruktion, apparatskåpsbyggnation, programmering och driftsättning.

Vi på Provektor hjälper kunder inom alla former av bulkhantering med allt från förstudie till nyetablering, konstruktion, apparatskåpsbyggnation, programmering och driftsättning. Med lång erfarenhet av storskalig industriell processtyrning har vi kunskaperna som krävs för att bygga upp en väl fungerande och driftsäker anläggning med en hög automatiseringsgrad. Kameraövervakning kan sättas in både för att höja säkerheten kring anläggningen och som ett tidsbesparande verktyg för exempelvis styrning av produktflöden genom identifiering av transportbandens innehåll.

Efter att anläggningen satts i drift utbildar vi din personal, och våra automationstekniker står sedan redo att underhålla och serva anläggningen, både i form av planerat förebyggande underhåll och akuta utryckningar med kort varsel. 

Referenser

Se alla