Vårt uppdrag:

Automation

Envac Optibag AB – Optisk sorteringshall

Skara 2016


Envac Optibag AB är ett teknikföretag i ledande position när det gäller miljöfokus. Med hela världen som arbetsmarknad har Envac Optibag levererat över 25 anläggningar inom kategorin sophantering.

Optibag-konceptet är ett smart källsorteringssystem där privatpersoner sorterar sitt avfall efter sitt eget behov i olikfärgade påsar. Soppåsarna kan sedan slängas i samma soptunna eftersom de senare separeras via färg i ett optiskt sorteringsverk på en central sopanläggning. Optibag kräver minimalt utrymme och minskar avfallstransporterna. Det organiska avfallet från den gröna påsen kan bli till biogas för t ex kollektivtrafik, renhållningsfordon och privatfordon.

Uppdrag

Totalentreprenad för ny optisk sorteringshall till Linköpings Värmeverk avseende fastighets- och processinstallationer. Delsystem har varit allmänkraft, belysning, brandlarm, och processinstallationer inklusive programmering av PLC- och SCADA-system.

Lösning

Entreprenaden har inneburit omfattande installationer och mycket komplex samordning mot alla inblandade parter. Krav fanns på att den pågående verksamhet i form av fjärrvärme produktion inte fick äventyras. Provektor har konstruerat, installerat, drifttagit och byggt apparatskåpen samt programmerat övervaknings- och styrsystem. Integrationsarbete i slutkundens system har utförts under pågående produktion.

Provektor har konstruerat, installerat, drifttagit och byggt apparatskåpen samt programmerat övervaknings- och styrsystem. Integrationsarbete i slutkundens system har utförts under pågående produktion.

Processel har inneburit leverans av ställverk från ABB med drawout-grupper, frekvensstyrda motorgrupper.

Insamling av givare, instrument och nödstoppshantering har skett med ASI-bus. Övriga bussar är Profibus och Modbus. Leverans och programmering av PLC-system ABB AC800M och ABB 800XA SCADA-system. Leverans har även omfattat övervakningskameraanläggning.

Nyfiken på Provektor? Hör av dig så berättar vi mer!