Vårt uppdrag:

Automation Elinstallation

Stororder på drygt 12 miljoner till Provektor Automation.

Automation 2022-


En ära att vara med och bidra till en smartare och grönare stad.

Automatisering av avfallsinsamlingen i städer leder det till grönare och mer hållbar miljö. Detta ska göras genom att minska trafiken i innerstaden och reducering av manuella arbetsuppgifter så som sophämtning.

Vår uppdragsgivare, Envac Middle East, är ledande vad gäller automatiska avfallshanteringssystem i bostadsområden och städer. Vi har sedan tidigare haft flera projekt gemensamt, och vi är stolta att återigen få förtroendet. Vår arbetsrelation med Envac sträcker sig tillbaka till 2008.

Det är ett högautomatiserat projekt som vi tar oss an. Mycket planering och projektering innan start. Provektor ska konstruera, bygga och programmera skåp som sedan ska skeppas för idrifttagning på distans.

– Projektet smyger igång hösten på 2022, berättar en nöjd Erik Andersson, Affärsområdeschef automation. Vi lägger en plan för att på ett smidigt sätt bygga 70 väggskåp och ett antal golvskåp i vår verkstad under vintern. Det kommer att bli fullt upp, det känns bra.

– Vi ska ju även få plats för andra projekt i organisationen och då är det förträffligt att vi har en sommar att planera och projektera fortsätter Erik.

Med start hösten 2022 satsar vi på en målgång under sommaren 2023.

Nyfiken på Provektor? Hör av dig så berättar vi mer!