Solenergi för företag och fastighetsägare.

Gör fastigheten till ett eget soligt kraftverk.

Installera solpaneler, gör taket till ditt alldeles egna kraftverk, och låt solen göra fastighetens drift både billigare och mer hållbar.

Vi skräddarsyr den lösning på solenergi som passar dig.

För kommersiella fastigheter, industrier, lantbruk och bostadsrättsföreningar skräddarsyr vi solenergianläggningar. Vi anpassar utifrån er fastighet och ser till både nuvarande och framtida elbehov. Vi finns med hela vägen. Detta innebär att vi finns med från val av växelriktare och solpanel till installation. Lika viktigt är  efterarbete samt drift- och underhållsfrågor, och självklart, är vi med även då.

Vår ambition är att ge våra kunder en grundläggande förståelse för de viktigaste faktorerna man ska tänka på vid en investering. Genom att tillsammans resonera kring vad som är de viktigaste drivkrafterna i behoven kan vi omvandla detta till tydliga designkrav som kan byggas in i en stor, komplex anläggning och anpassas till framtida utveckling.

Många företag och lantbruk har stora takytor som lämpar sig väldigt bra för solceller. Investeringskostnaden har sjunkit snabbt de senaste åren och tillsammans med stora takytor gör det att avkastningen brukar hamna kring 8-12%.

Ett helhetsgrepp med tanken i framtiden.

Vi ser över energibehov. Hur elanvändningen ser ut under dygnets timmar samt fasbalanseringsbehov. Laddboxar till bilar och smarta lösningar för framtida lagring är viktiga komponenter att ha med redan från början när en fastighet ska framtidssäkras. Behoven är lika olika som fastigheterna är många men gemensamt är att planera för möjlighet till ett växande behov i framtiden.

Bli solbonde eller solbrukare!

Den yta som i dagsläget står oanvänd kan med relativt enkla medel omvandlas till en stor solcellsanläggning. Fantastiska energiförsörjare för dig och ditt närområde. Solparker kan utöver att vara en kostnadseffektiv och miljövänlig energikälla vara ett bra komplement till den verksamhet du driver som landägare. Steget att bli solbonde eller solbrukare är mindre än vad man kan tro!


Soliga företagsreferenser

Se några utvalda projekt hos fastighetsägare, industriföretag och bostadsbolag.

Solenergi referenser!

 

 

Välkommen till oss!

Vi skräddarsyr din en energilösning.

Fredrik Erlandsson

Chef Solenergi & Laddlösningar

0709 44 52 22

Andreas Åhman Dahlström

Solenergi & laddlösningar

0709 44 18 52

Johan Svensson

Solenergi & laddlösningar

0709 44 52 09