Vårt uppdrag:

Elinstallation Sol & energilager

Hållbar energiförsörjning hos SA Möbler

Tibro 2019


SA Möbler AB är en av Sveriges ledande tillverkare av kontorsmöbler. På 15 000 m² industriyta i Tibro finns produktionsenheten. En av utmaningarna med tillverkning i Sverige är att hålla energiförbrukningen så effektiv som möjligt.

Det var dags att uppdatera pannan som var i drift dygnet runt, året runt. Pannan eldar spån från tillverkningen och som sedan förser den stora pressen och produktionslokalerna med värme. Även olja har nyttjas som spets.

Med ett miljötänk som genomsyrar hela företaget bestämde SA möbler sig för att genomföra ett projekt dom de valt att kalla ”Hållbar energiförsörjning”.

Provektor, som SA möbler haft samarbete med sedan tidigare, fick möjlighet att gå in i detta projekt och göra en analys av var man kunde göra energibesparande åtgärder.

SA möbler, som sammansatt en projektgrupp* och Göran Johansson, projektledare på Provektor, genomförde en energisparkoll som visade var det fanns behov av underhåll och eventuellt ny installation.

Tre steg definerades vid enegisparkontroll

  • Byte till frekvensstyrd kompressor, den befintliga var förbrukad och en frekvensstyrd kräver mindre drift
  • Installera ackumulatorsystem. Kompressorn har låg verkningsgrad men hög värmeutveckling vilket gör att flispannan behöver ej startas mellan april-oktober, utan återvinning av kompressorvärmen och ev elpanna räcker.
  • Ny panna

I skrivandes stund är fas 1 och 2 genomfört och SA möbler återvinner kompressorn till 100% med hjälp av ackumulatortank som förser pressen i produktionen med återvunnen värme.

Projektet går vidare med ombyggnation av befintligt ventilationssystem och uppvärmningen sker då med återvunnen värme från kompressorn.

Projektet går vidare med ombyggnation av befintligt ventilationssystem och uppvärmningen sker då med återvunnen värme från kompressorn.

*Projektgruppen på SA möbler består av, Björn Björklund, Niclas Andersson, Joakim Israelsson, Tobias Karlsson, Jonas Nyström.

Nyfiken på Provektor? Hör av dig så berättar vi mer!