Energieffektivisering

Den tekniska utvecklingen går rasande fort, vilket öppnar nya möjligheter för betydande effektiviseringsvinster i såväl befintliga som nybyggda fastigheter. Det finns stora vinster att hämta hem, både i reda pengar och mätt i potentiella miljövinster. Systemen som möjliggör effektiviseringarna medför också att ny funktionalitet kan introduceras till mycket måttliga kostnader.

Ett hett ämne är IMD, Individuell Mätning och Debitering, som skapar rättvisa mellan boende eller verksamheter med olika energibehov och ger dem incitament till egna effektiviseringsinsatser. Samtidigt får du som fastighetsägare en exakt överblick av fastighetens förbrukning ner i minsta detalj, som hjälper dig att identifiera möjliga förbättringar.

IMD-systemet samlar in data från varje enskild lägenhet eller lokal, som inte längre behöver ha egna abonnemang för el, vatten och värme – en stor besparingskälla för hyresgästerna. Att samla all förbrukning i ett abonnemang skapar också möjligheter att utnyttja den ingående effekten på ett bättre sätt, inte minst tillsammans med batterilagring som medger att effekttoppar kan kapas. Det innebär att nya elektriska funktioner som fordonsladdning kan introduceras utan att behöva välja en större huvudsäkring – med därpå följande ökande abonnemangskostnader.

IMD är lagkrav i all nyproduktion från juli 2021, men det blir snabbt en lönsam investering även i äldre fastigheter. Individuell mätning med temperatursensorer möjliggör också detaljerad uppföljning och anpassning till individuella önskemål – en förbättrad service, helt enkelt. 

Styrd förbrukning

Med ett digitalt system möjliggörs inte bara detaljerad mätning, utan också styrning av värme och belysning – inte minst viktigt i exempelvis utemiljöer och gemensamma utrymmen, baserad på såväl närvaro, tid och yttertemperatur. Detaljerad reglering av såväl temperaturer som belysning kan spara stora summor, samtidigt som givetvis trygghetsaspekter kan vägas in i systemens utformning. 

Fordonsladdning

Fastighetens IMD-system kan givetvis också integreras med utrustning för fordonsladdning – besökare kan betala med kort, medan hyresgästerna debiteras automatiskt och får sin laddräkning på hyresfakturan. För installation av fordonsladdare finns generösa statliga stöd, som vi hjälper dig att utnyttja optimalt.

Solenergi

Grunden i energieffektiv fastighetsdrift stavas solenergi – en lösning som kan appliceras på alla typer av fastigheter. Ju högre och mer instabila elpriser, desto bättre lönar det sig, särskilt i kombination med batterilagring som jämnar ut effekttopparna och flyttar förbrukningen över dygnet. Genom att ansluta fastighetens batterier till nätet kan du också dra nytta av olika stödtjänster, där du som fastighetsägare får bra betalt för att hjälpa till att balansera landets samlade kraftnät. Det kan till exempel innebära att du ”lånar ut” batteriernas kapacitet när det råder överskott på el, för att skicka tillbaka strömmen under efterfrågetoppar. Systemen ser till att hålla batteriets laddnivå inom livslängdsoptimerade gränser, och allt sköts helt automatiskt. Allt du behöver göra är att bokföra inkomsterna!

Referenser

Se fler

Nyfiken på Provektor? Hör av dig så berättar vi mer!