Solenergi

Solpaneler på fastighetens tak har länge varit den vanligaste lösningen. De flesta tak är tillräckligt stora för att producera en betydande del av fastighetens årsförbrukning av el. Exempelvis kan en solcellsanläggning på 250 m2 ge en effekt uppemot 50 kW, eller cirka 52 000 kWh per år. 

Utifrån faktorer som geografiskt läge, takets yta, lutning och väderstreck och omgivande skuggning tar vi fram en optimal lösning, som tar hänsyn till möjligheterna att få betalt för överskottsel. Har din fastighet ett platt tak kan panelerna monteras vinklade för maximal solinstrålning.  

Här får du veta det mesta du behöver veta om solenergilösningar för privatvillor. Kompletterar du med ett batteri kan du lagra överskottselen för användning när den behövs som bäst, för att bli så självförsörjande som bara är möjligt.

Att bygga en solcellspark på marken bygger på samma grundläggande teknik som takpaneler, men skillnaderna är större än likheterna. Förutom att behövs ledig mark krävs helt andra insatser för att skydda både anläggningen i sig och människor och djur i omgivningarna. Här får du nytta av våra gedigna kunskaper om larm- och övervakningssystem. 

En solpark kan också, tack vare att panelerna blir mycket synligare än uppe på ett högt tak, bli en imagehöjare för verksamheten, som visar att hållbarhetsfrågorna tas på allvar. Du kan lita på att vi kan regelverken och har lösningarna som fungerar, även i riktigt stor skala.

Referenser

Se alla

Nyfiken på Provektor? Hör av dig så berättar vi mer!