Batterilagring & stödtjänster

Riktigt smart blir den egna solenergianläggningen när den kopplas ihop med batterilagring Det ger dig full kontroll över energianvändningen i din fastighet samtidigt som du maximerar både miljövinsterna och oberoendet av yttre faktorer.

Genom att koppla ett batteripaket till din solcellsanläggning kan du lagra överskottsel för användning när den behövs bättre. Med ett väldimensionerat batteri kan du också utnyttja variationerna i timpriser över dygnet för att köpa eller sälja el till eller från nätet när det ger bästa möjliga utfall. Kommersiella batterisystem brukar ha grundkapaciteter mellan 50 kWh och 2 MWh, men kan byggas ut och kopplas ihop för att täcka stora delar av behoven även för tunga industrianläggningar.

Smarta stödtjäner – du får riktigt bra betalt för

Begreppet stödtjänster kan låta lite missvisande, för det handlar inte om några extra tjänster du köper till din solenergianläggning. Tvärtom – det är du som möjliggör stödtjänster som hjälper elnätet, och det får du betalt för. Det handlar om att utjämna störningar i elnätet som brukar kallas FFR (Fast Frequency Reserve) och FCR-D (Frequency Containment Reserve – Disturbance).

När ditt batteri kopplas in på nätet fungerar det som en buffert, en del i ett virtuellt nätverk av batterier över hela landet. De tider på dygnet då belastningen på elnätet är som högst hämtas el från ditt batteri, för att skickas tillbaka när effektbehovet är lägre – allt sker helt automatiskt och du får en rejäl ersättning för besväret – ju större batteri, desto mer kan du få. De exakta summorna varierar över åren, men det kan handla om tusenlappar varje månad – så pass mycket att din batteriinvestering kan betala sig på bara några få år.

Genom så kallat elarbitrage, det vill säga automatisk handel med el som anpassar sig till aktuella timpriser, kan du också ladda batteriet när elen är som billigast – alltså inte bara när solen skiner för fullt – och sälja tillbaka den när den är som dyrast.

Kapa toppeffekten – sänk elräkningen

En annan vinst med batterilagring är att du kan jämna ut din egen förbrukning över dygnet. Så gott som alla elbolag använder sig numera av effektdebitering, som baseras på ditt högsta effektuttag under månaden. Genom att använda lagrad egenproducerad el när du förbrukar som mest minskar du toppeffekten och kan därigenom sänka din elräkning betydligt.

Hur mycket effekt som kan tas ut vid ett givet tillfälle beror på fastighetens huvudsäkring. Skaffar du elbil kanske huvudsäkringen måste uppgraderas för att effekten ska räcka till – med dyrare abonnemang som följd. Men med batteri jämnar du ut effektbehovet och kan slippa den fördyringen, och utan att höja månadseffekten.

Med batteri kan du också utnyttja mer av din egenproducerade el. Istället för att sälja överskottet under dagen när ingen är hemma kan du spara det till kvällen när det behövs bättre – men just här är besparingsmöjligheterna oftast inte så stora.

Klara strömavbrott

Med ett batterilager blir det också möjligt att klara av även längre strömavbrott uppemot ett dygn med så kallad ö-drift, där fastighetens behov täcks av batteriet tills strömmen är tillbaka. Den lagrade energin täcker förstås inte allt – vill du köra elpatronen i värmepumpen, snabbladda elbilen, baka pizza i ugnen och brygga kaffe samtidigt kan det bli knepigt, men med lite eftertanke räcker den till det nödvändigaste – till exempel belysning, bredbandsrouter, dator och TV.

Fler möjligheter med batterilagring

I vissa områden finns det så kallade Flexmarknader för det lokala elnätet. Istället för att bygga ut elnätet kan nätet avlastas genom privatägda batterier i närheten – något som du kompenseras för av nätägaren.

Alldeles enkelt är det inte, och förutsättningarna kan förändras snabbt. Men du kan vara tryggt förvissad om att vi på Provektor har full koll på vad som gäller vid varje tillfälle, i varje område, och hjälper dig att välja en optimal lösning efter just dina behov och möjligheter

Referenser

Se fler

Nyfiken på Provektor? Hör av dig så berättar vi mer!