Logistik

Vi på Provektor har mångårig vana av elinstallationer och automationslösningar för logistikanläggningar av alla upptänkliga slag. Det kan handla om allt från elcentraler och laddstationer för eltruckar till datorstyrda interna transportsystem.

Vår avdelning för passage- och säkerhetssystem levererar förutom larm och låssystem även lösningar för portautomatik, kontroll av in- och utpasserande och inte minst kameraövervakning – inte bara som en säkerhetsåtgärd, utan även för automatiserad produktidentifiering och så vidare. På programmet står givetvis också uppbyggnad av informationsnätverk, såväl i form av fiber som traditionella kopparledningar.

Självklart svarar vi också för både löpande underhåll och reparationer, och ser till att din personal får de kunskaper som behövs för att optimera utbytet av dina installationer. Egna konstruktions- och programmeringsresurser ger oss full kontroll på hela värdekedjan från ursprunglig idé till driftsättning av färdigtestad anläggning.

Elinstallationer • Automationslösningar • Processtyrning • Nätverk • Passagesystem • Larm och övervakning • Service • Utbildning

Referenser

Se alla