Kamerabevakning

Vi på Provektor har den erfarenhet som krävs och arbetar märkesoberoende med marknadens ledande fabrikat för att kunna hitta rätt kameror för just dina behov, i alla typer av miljöer.

Kamerabevakning är ett viktigt verktyg för att höja trygghetskänslan, samtidigt som den utgör en viktig komponent i många passagesystem och automationslösningar. Övervakningskameror bidrar inte bara till att förhindra obehöriga tillträde, utan förstås även till att underlätta utredningen av vad som hänt i efterhand om något ändå händer. 

Ett område där kameror spelar en allt större roll är processövervakning. Tillämpningarna är många, som till exempel för snabb och säker paketsortering på löpande band. I ett lager kan  kameror användas för att lagra data över truckrörelser för att optimera olika godstyper eller varors placering. En annan vanlig tillämpning är bekväm övervakning av solpaneler under tuffa väderförhållanden.

Vi på Provektor har den erfarenhet som krävs och arbetar märkesoberoende med marknadens ledande fabrikat för att kunna hitta rätt kameror för just dina behov, i alla typer av miljöer.

Referenser

Se fler

Vanliga frågor

Två lagar gäller för kamerabevakning. Kamerabevakningslagen och Dataskyddsförordningen (GDPR). För privatperson som bevakar egen tomt behövs inget tillstånd. Enkelt uttryckt: Lagen gäller plats dit allmänheten har tillträde. Dvs du får övervaka din tomt men inte gatan utanför. Men att det inte krävs tillstånd enligt kamerabevakningslagen behöver inte betyda att det är tillåtet enligt dataskyddsförordningen.

Det avgörs helt av var den ska sitta, t ex utomhus eller inomhus.  Vad du vill se, när du vill se det, vilket avstånd det är till det du vill se. Om du vill titta på flera olika saker med en kamera. Ljusförhållanden har stor betydelse för val av kamera. Om det finns risk att kameran utsätts för skadegörelse bör det tas hänsyn till också.

Det finns ingen exakt angiven tid i lagen. Lagen säger kortast möjliga tid. Europeiska dataskyddsstyrelsen ger en rekommendation om tre dygn. Men finns det konkret behov av längre tid kan det vara tillåtet.

I huvudsak nej. Även om det är i en privat bostad är det också en arbetsplats och att bli bevaka en arbetsplats kan strida mot arbetsmiljölagen. Ett alternativ kan vara att hemtjänstpersonal har rätt att täcka över kameran när de arbetar.

I dag har de allra flesta kamerabevakningssystem stöd för appar. Du kan också få push-notiser i appen om kameran registrerar rörelse i bilden eller om kameran tappar förbindelsen med nätverket. En förutsättning är förstås att kameran är ansluten till internet.

Ja, det finns kameror som kan anslutas via wifi. Rekommendationen är att använda kabelanslutna system. I hemmiljö kan wifi fungera tillfredsställande men utomhus och i t ex butikslokaler är kabelanslutning oftast ett bättre alternativ. Tänk på strömförsörjningen, även om kameran ansluts via wifi behöver den ström. Det finns bra batteridrivna kameror men tänk på att de ska laddas. Vissa enklare batteridrivna kameror slutar helt att fungera när det är riktigt kallt. Är kameran ansluten till nätverket via kabel så kan den även strömförsörjas via nätverkskabeln, Power over Ethernet, PoE.

Det finns kameror med dag/nattfunktion. I dagsljus eller bra belysning får du en färgbild. Nattfunktionen innebär att kameran kan se infrarött ljus och då får du en bra bild i svart/vitt. Belysning med IR-ljus är inte synligt för det mänskliga ögat och du kan då lysa upp ett område utan att störa omgivningen.

Ja, absolut. Tänk bara på att det oftast krävs någon form av abonnemang. Men fördelen är att vid ett inbrott eller brand så är filmerna kvar i molnet. 

Nyfiken på Provektor? Hör av dig så berättar vi mer!