Lantbruk

Få branscher har ett så brett behov av gedigen kompetens inom el, energi och säkerhet som just lantbruket. Kombinationen av många byggnader, avskilda lägen och många olika verksamheter, ofta i tuffa miljöer, ställer speciella krav – krav som vi på Provektor är vana att uppfylla.

De grundläggande elinstallationerna behöver vi kanske inte orda så mycket om – att bygga elcentraler, installera ledningar och nätverk, dimensionera effektbehov och så vidare. Områden som får allt större betydelse är olika former av automatisering och fjärrstyrning, av allt från värme och ventilation till transportanordningar och passagesystem, och säkerhet. Allt fler lantbrukare drabbas av sabotage och stölder – händelser som kan motverkas med genomtänkta övervakningssystem och larmanläggningar. 

Med egna resurser för konstruktion, byggnation och programmering skapar vi lättskötta, integrerade system tillsammans med dig. 

Stora delar av gårdens elbehov – inklusive laddning av elfordon – kan lösas med egenproducerad solel, särskilt om anläggningen kompletteras med batterilagring och fasbalansering, som minskar beroendet av elnätet samtidigt som både fasta och rörliga kostnader kan sänkas. Skulle takytorna mot förmodan inte räcka förtillräckligt många solpaneler är markbaserade paneler på oanvänd mark ett bra alternativ. 

Självklart löser vi allt som har med bostadens elinstallationer också!

Referenser

Se fler