Fastigheter

En stor del av verksamheten hos oss på Provektor som är riktad mot små och stora fastighetsägare är fortfarande det traditionella elföretagets – att bygga elcentraler, installera maskinanläggningar, dra fiber- eller kopparnätverk, underhåll i förebyggande syfte och förstås akuta insatser när fel uppstår. Men det är bara toppen på ett mycket stort isberg.

Den snabba tekniska utvecklingen, där digitaliseringen öppnar allt fler nya möjligheter, märks tydligt inte minst i fastighetsbranschen, där det finns stora pengar att spara samtidigt som de potentiella miljövinsterna är mycket stora. Samtidigt öppnas dörrar till ny funktionalitet som gör dina fastigheter attraktiva och stärker konkurrensförmågan.

Ett växande område för oss är fastighetsautomation och energieffektivisering, där vår långa erfarenhet och smått unika egna resurser inom till exempel mjukvarustyrning och apparatbyggnation inte bara medför besparingsvinster och möjliggör individuell förbrukningsmätning. Den kan också förenkla hanteringen betydligt genom att alla företagets fastigheter kan styras från ett och samma ställe – även ute på fältet, från en mobil eller läsplatta. Styrsystemen kan även hantera funktioner som passagekontroll, tidbokningar, belysning, larm och andra trygghetsstärkande insatser. 

Utvecklingen på elmarknaden gör också att allt fler fastighetsägare funderar på solenergi, ett område där vi har ett rejält försteg genom att vi ägs av börsnoterade Soltech. Solpaneler blir mer och mer lönsamt, inte minst i kombination med batterilagring och fasbalansering där det nu finns smidiga lösningar som både ökar besparingsmöjligheterna och minskar beroendet av elnätets stabilitet. Du kan vara tryggt förvissad om att vi har de rätta kunskaperna för att uppnå en korrekt dimensionerad solanläggning!

Referenser

Se fler