Projektering

Provektors egen konstruktionsavdelning projekterar allt från mindre utbyggnader till stora anläggningar för både process- och tillverkningsindustri.

För oss innefattar begreppet projektering även kvalificerad problemlösning och tuffa utmaningar. Konceptdesign är en vedertagen metod för oss att jobba fram nya lösningar. En styrka är att vårt team består av ingenjörer och tekniker inom både el och mekanik. Teamet har mycket gedigen erfarenhet och sitter i direkt anslutning till vår verkstad vilket gör oss mycket effektiva.

Inom elkonstruktion handlar det främst om centraler, ställverk, apparatskåp och anläggningar med avancerade styrsystem. Inom mekanisk konstruktion erbjuder vi allt från små maskiner till fullt automatiserade anläggningar.

Vi har egen certifierad kompetens inom maskinsäkerhet för att säkerställa att våra lösningar lever upp till myndigheternas krav. Det innebär bl a att göra riskbedömningar och skapa nödvändig dokumentation inför CE-märkning av maskiner och utrustning.

Vi använder i nuläget följande programvaror för design, konstruktion, dokumentation och korrespondens. Om det finns andra behov inom ett specifikt projekt så är vi öppna för dialog.

Programvaror – elkonstruktion

  • AutoCAD Electrical med Cadett ELSA – konstruktion av apparatskåp.
  • AutoCAD MEP – planritningar och installationsritningar.
  • Autodesk Naviswork – verktyg för projektvisualisering och simulering i 3D.
  • Adobe Acrobat (PDF) – ritningar och dokumentation.

Programvaror – mekanikkonstruktion

  • Autodesk Inventor
  • Pro/ENGINEER
  • Autodesk Naviswork – verktyg för projektvisualisering och simulering i 3D.
  • Adobe Acrobat (PDF) – ritningar och dokumentation.

Vill du veta mer om projektering?

Erik Andersson

Affärsområdeschef Automation

0709 44 52 08

Andreas Werner

Projektledare Automation

0709 44 52 06

Emil Frid

Affärsområdeschef Väst

0709 44 52 27

Roger Jonsson

Affärsområdeschef Öst

0709 44 52 01