Elinstallation

Med elinstallation mot fastighets- och byggbranschen avser vi allt från totalentreprenader vid nybyggnation och ROT-projekt till enklare serviceuppdrag.

Vi är en helhetsleverantör med stort fokus på energioptimering och via vårt verksamhetsområde fastighetsautomation utför vi omfattande installationer när det gäller övervakning och styrning av VVS, inomhusklimat och belysning. Passage och larm är andra områden där vi utför mycket installationer åt fastighetsägare.

Som kund kan du köpa funktionslösningar från oss där vi tar fram en lösning, installerar och driftsätter den åt dig vilket gör att du själv behöver inte sätta dig in i alla underliggande detaljer.

Vi tar hand service och underhåll

Provektor kan ta helhetsansvar för den löpande förvaltningen din fastighet. Vi jobbar proaktivt för att undvika driftstörningar och ser till att alla system samverkar optimalt och energieffektivt. Uppstår ändå problem erbjuder vi hög tillgänglighet och snabb service.

Om Provektor

Elinstallation har varit grunden i Provektors verksamhet sedan starten 1949. Vår långa erfarenhet i kombination med ett tekniskt kunnande i framkant gör att vi idag är en uppskattad samarbetspartner för många företag inom fastighets- och byggbranschen i Skaraborg och Västsverige.

Idag är vi den största privatägda elfirman i Skaraborg och vi finns nära dig via ett antal lokalkontor för att kunna ge bästa service. Våra kunder uppskattar enkelheten i att jobba med en enda samarbetspartner som har all kompetens i huset, och med totalt över 100 anställda är vi en resursstark leverantör vilket skapar trygghet och leveransförmåga.

Vill du veta mer om våra kompetenser inom Elinstallation?

Roger Jonsson

Affärsområdeschef Öst

0709 44 52 01

Emil Frid

Affärsområdeschef Väst

0709 44 52 27