Elentreprenader
– Bygg & fastighet

Vårt erbjudande sträcker sig från mindre serviceuppdrag till omfattande totalentreprenader, som underleverantör till ett byggföretag eller med uppdrag direkt från slutkund – där vi löser allt från projektering till slutbesiktning. Provektor är en välrenommerad partner för fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och byggföretag i Skaraborg och Sydsverige sedan många år tillbaka.

Fastighetsautomation och energioptimering är två växande områden där vi erbjuder moderna lösningar som ger stora besparingar. Vi är med dig hela vägen och tar hand om alla detaljer, inklusive driftsättning och utbildning av din personal. När du väljer Provektor räcker det med en leverantör – med 150 välutbildade anställda och alla nyckelkompetenser inom den egna organisationen har vi de resurser du behöver. Inget uppdrag är för stort eller för litet – hör av dig, så berättar vi mer!

Ett snabbväxande område är att iordningsställa laddplatser för elfordon – antingen för företagets egna behov, eller som en allt mer efterfrågad service till hyresgäster och personal. Vi hjälper dig gärna att se över förutsättningarna redan idag.

Allt från rådgivning till färdig laddstation

Vi på Provektor arbetar med de marknadsledande leverantörerna av laddutrustning och oavsett vilket varumärke du föredrar hjälper vi dig från start till mål. Processen börjar med att vi analyserar laddningsbehoven och föreslår en lämplig lösning. I samband med installationen ser vi självklart till att laddningen sedan kan ske utan risk för överbelastning av ditt befintliga elnät. 

Investeringsbidrag till laddstation

Via Naturvårdsverket kan företag, fastighetsägare och organisationer söka ”Ladda Bilen-stödet” för installation och inköp av laddstationer, till exempel i bostadsrättsföreningens garage, på personalparkeringen eller för företagets flotta av distributionsfordon. Bidraget uppgår till 50 procent av den totala investeringskostnaden (inklusive arbetskostnad), dock som mest 15000 kronor per laddpunkt. Följande krav måste vara uppfyllda:

  • Laddstationerna ska installeras på en fastighet som den sökande äger.
  • Ansökan måste göras högst sex månader efter slutfört installationsarbete.
  • Laddstationerna ska inte vara publika, alltså inte avsedda för allmänheten.
  • Installationen måste utföras av certifierad elinstallatör.
  • Laddstationerna ska vara förberedda för elmätning och debitering av elkostnad och som minst vara utrustad med uttag av typ 2 eller Combo 2.

Referenser

Se fler

Nyfiken på Provektor? Hör av dig så berättar vi mer!