Lätt smidigt hemlarm utan månadskostnad

Vi installerar ett modernt och enkelt hemlarm hos dig! Ett larm som är ditt eget.

Vill du ha ett enkelt nytt hemlarm? Ett larm utan månadskostnad och bindningstid. Ett larm du självklart kan du styra via en app i din smartphone. Ett system med en mängd möjligheter som du kan utveckla efter hand med till exempel – rökdetektor, styra belysning, kontrollera temperatur och luftkvalité, dörrtelefon mm.

Alla våra kunder börjar med ett startpaket med kamera- och rökdetektor. Detta startpaket anpassar vi sedan efter dina behov och önskemål. Enkelt och smart