Besiktiga din elcentral

Du som husägare är ansvarig för att dina fasta elinstallationer är säkra och inte utgör risk för olyckor eller bränder. I el-relaterade bränder i bostadshus där räddningstjänsten gjort en insats, startade branden i 40% av fallen i elcentralen. En förebyggande insats är att låta en behörig elektriker besiktiga din elcentral.

Vi hjälper dig besiktiga.

Har du ett äldre hus är det en god idé att säkerställa att det inte är snedfördelad belastning på faserna som skapar risk för överhettning eller att mössen inte krypit in i den elcentral.  

Att uföra en besiktning är enkelt och tar inte lång tid. Du får ett utlåtande direkt om hur din central ”mår” och om du behöver göra några åtgärder. Börja med att kontakta ditt närmaste Provektorkontor.

Personalen på din ort känner till förutsättningarna i ditt område och kan snabbt sätta sig in i dina önskemål och funderingar. Tillsammans planerar ni sedan en lösning och du får en kostnadsberäkning för genomförandet.