Åskskydd / Överspänningsskydd

Att blixten slår ner i ett hus som direkt börjar brinna är ovanligt. Däremot är det vanligare att blixten orsakar skador i hemelektroniken. Åskskyddets uppgift är att fånga in blixturladdning och leda strömmen från byggnaden ner i marken. Det installeras med fördel samtidigt som jordfelsbrytare om det inte redan finns.

Åskskadade fall med robotgräsklippare har ökat de senaste åren, för att skydda robotgräsklipparen kan man installera ett överspänningsskydd för laddstationen.

Vi installerar ditt åskskyddet/överspänningsskydd

Att installera ett åsk- och överspänningsskydd är ett bra skydd till en liten kostnad. Det gör med fördel i samband med att man kontrollerar sin elcentral eller installerar en jordfelsbrytare. Börja med att kontakta ditt närmaste Provektorkontor.

Personalen på din ort känner till förutsättningarna i ditt område och kan snabbt sätta sig in i dina önskemål och funderingar. Tillsammans planerar ni sedan en lösning och du får en kostnadsberäkning för genomförandet.