Passage & Säkerhet

Det handlar lika mycket om att släppa in som att stänga ut.
Att enkelt och smidigt kunna ha kontroll på vem som passerar in i din fastighet, samt när och vart, är något som blir viktigare och viktigare. Syftet är att skydda, förenkla och spara tid för företag och organisationer, och självklart även att skapa trygga miljöer för människor och skydda materiella värden. Behovet ökar och möjligheterna likaså

Påverka din energiförbrukning

Du har även möjlighet att påverka energiförbrukningen genom att reglera utrustning och exempelvis dämpa ljus och ventilation när lokalerna står tomma. Med dörrautomatik har du reglera dörrar så att de stängs ordentligt och inte hålls öppna för länge. Det är onödigt att det är tänt i kontor och korridorer när ingen är där eller att ett fönster glöms öppet.

Integrerade säkerhetssystem

Det blir allt vanligare med ”integrerade säkerhetssystem”. Man integrerar till exempelvis passagesystem med inbrottslarm och kamerabevakning. Koppla där till, porttelefon, digital informationstavla och bokningssystem så har du ett lättarbetat integrerat säkerhetssystem som sparar tid och pengar samt ger kontroll och trygghet.

Produkter & Tjänster

Larm

Vi hanterar installation av inbrottslarm, utrymningslarm samt brandlarm.

Läs mer

Läs mer

Passagesystem

Smidigt och enkelt att passerar. Flexibelt och lätthanterligt för den som ska sköta.

Läs mer

Läs mer

Kamerabevakning

Skapar trygghet, förebygger brott och ett bra verktyg för att underlätta samt optimera verksamheten.

Läs mer

Läs mer

Dörrautomatik

Automatisk dörröppning när behov finns. Bostadsanpassning och tillgänglighetskrav.

Läs mer

Läs mer

Fiber & Nätverk

Sidan är på gång. Håll ut!

Läs mer

Läs mer

Utbildning & Service

Vi tar ansvar och ser till att din säkerhetsanläggning mår bra

Läs mer

Läs mer

Ingen är den andra lik. Vi anpassar!

Vi börjar alltid med att göra en behovsanalys tillsammans med vår kund på plats. Utefter den tar vi fram en lösning och ett kostnadsförslag. Vi presenterar och justerar efter dina behov, funderingar och önskemål.

Vi tänker på morgondagen

I vår planering finns alltid tanken på flexibilitet. Förutsättningar kan förändras, företag kanske växer och eller att man efter en tid vill bygga på med till exempel kamerabevakning.

Vi jobbar med kända system som är stabila och utvecklasbara och lätta att administrera och använda. En säker och kostnadseffektiv investering som spara tid och arbete samt ge trygghet och kontroll.

Provektors avdelning Passage & Säkerhet jobbar med:
• Inbrottslarm • Passagesystem. • Brandlarm • Kamerabevakning • Lösningar med porttelefon, bokningstavlor • Trygghetslarm – lösningar vid tex ensamarbete • Uppgradera ditt befintliga system och styra det tex med din mobiltelefon etc • SBA (nöd- och utrymningsbelysning, utrymningsplaner, släckutrustning)

Välkommen att höra av dig till oss!

Jonas Gunnervik

Chef Passage & Säkerhet

0706 92 56 71

Thomas Edwass

Certifierad Ingenjör CCTV

0766 44 31 43

David Landén

Projektledare Passage & Säkerhet

0706 25 13 48

Danny Jeppsson

passage & säkerhet - syd

0706 92 30 74