Fastighetsautomation

Fokus i fastighetsautomation ligger på energioptimering för att minska energikostnaderna och miljöpåverkan. Men modern fastighetsautomation handlar också om rationell övervakning och styrning av många andra funktioner i en fastighet.

Fastighetsautomation innebär att vi från en central punkt hanterar mätning, styrning och reglering av främst klimat- och belysningsanläggningar. I uppgiften ingår att samordna VVS, klimatstyrning och energioptimering till optimal prestanda. Med lättanvända system som kan administreras över Internet och en webbläsare eller app förenklas och effektiviseras därmed både drift och service.

Vi utgår från behoven i varje projekt och låter kraven styra vilka fabrikat vi väljer. Beroende på funktioner och användningsområde väljer vi från ett antal välkända märken som vi jobbar med.

Vad är KNX?

Den idag vanligaste tekniken för fastighetsautomation är baserad på den öppna standarden KNX. I fastigheten installeras el till alla enheter som drar ström, men utan att passera konventionella strömbrytare. Istället installeras KNX-nätets aktorer, sensorer och en busskabel för styrning som förenar dessa. Möjligheterna med att programmera en KNX-lösning är näst intill obegränsade.

Exempel på funktioner:

  • Reglering av värme, kyla och ventilation
  • Närvarostyrning eller schemaläggning typ Dag/Natt
  • Användarstyrda funktioner som Hemma/Borta
  • Styrning av solskydd, motorvärmare och eluttag
  • Passagekontroll, övervakning och inbrottslarm
  • Läckage- eller fuktlarm
  • Trådlös kommunikation
  • Visualisering och kontroll via smartphones
  • Systemintegrering

Smarta hem

Begreppet smarta hem kanske ännu främst riktar sig till villaägare på privatmarknaden, men det blir allt vanligare att erbjuda lösningar inom smarta hem även till hyresgäster. Som hyresgäst innebär det att man får en större grad av kontroll över lägenhetens funktioner vilket är både bekvämt och praktiskt. Bostadens funktioner sammankopplas centralt och via en app i mobilen kan vissa funktioner styras och övervakas av den boende.

Vi kan erbjuda läckra lösningar för mängder av olika funktioner, t ex stänga av vattnet och belysningen när du går hemifrån eller via närvarostyrning tända och släcka belysning, reglera värme eller styra köksapparater. En populär funktion är givetvis bokning av tvättstuga.

Vill du veta mer om Fastighetsautomation?

Bengt Karlsson

Ansv. Programmering

0709 44 52 05