Energieffektivisering genom fastighetsautomation ökar lönsamheten.

Fastighetsautomation

Fastighetsautomation har utvecklats mycket de senaste åren och det har blivit allt vanligare att SCADA-system kommit in på marknaden. Den stora drivkraften är energieffektivisering vilket i sin tur leder till ekonomiska fördelar. Dessutom finns många fördelar med att kunna övervaka och styra fastigheter från en central punkt. Idag kan man med lättanvända system som administreras över Internet och en webbläsare eller app förenkla och effektiviseras både drift och service.

Några exempel:

STYRNING • belysning • ventilation • solskydd • motorvärmare • eluttag • schemaläggning effekt dag/natt
REGLERING detaljjustering t.ex. värme, kyla och ventilation
ÖVERVAKNING • koldioxidhalt • temperatur • läckage- eller fukt

Solceller

Automation har stor betydelse för energieffektiviteten och mycket handla idag om klimatsmarta energisnåla lösningar så som till exempel solceller. Solceller är ett starkt växande energialternativ och efterfrågan är stor. Idag finns det många alternativ och val att göra iför en installation. Vi kan solceller och håller oss väl uppdaterade. Provektor är märkesoberoende, vi tar fram det bästa för dina behov.
Läs mer om Solceller.

Rätt system och funktioner. Vi anpassar våra lösningar

Provektor har lång och stor erfarenhet av fastighetsautomation. Vi börjar alltid med att tillsammans med kunden ta fram en behovsanalys. Därifrån arbetar vi vidare. Vi kan i allt från kalkylering och projektering till programmering och konstruktion. Vilket gör att vi har kontroll över hela projektet.

Vi är märkesoberoende och använder det system som passar dig och dina behov bäst.

Utbildning och service

Självklart bidrar vi även med utbildning och service av det vi installerar. Behov och önskemål är väldigt olika. Vi skräddarsyr utefter vad ni önskar.

 

Vill du veta mer om Fastighetsautomation?

Erik Andersson

Manager Automation

+46 (0)709 44 52 08

Roger Jonsson

Affärsområdeschef Öst

0709 44 52 01

Emil Frid

Affärsområdeschef Väst

0709 44 52 27