Larm

Provektor hanterar installation av inbrottslarm, utrymningslarm samt brandlarm. Det viktigaste med ett larm är att först skydda individ och därefter egendom. Det är även viktigt att det överförs till rätt mottagare för snabb insats.

Dagens larmsystem länkas ofta med andra säkerhetssystem såsom styrning av Lås, dörrar, kamerabevakning men även belysning, vägguttag, ventilation mm.

Inbrottslarm

Ett inbrottslarm fungerar inte endast genom att avge höga ljud eller blinkande ljus, även om det fångar uppmärksamhet och är avskräckande för den som utlöst larmet. Ett modernt larm bör även förmedla vidare. Till exempel till en larmcentral.

Inom larm jobbar vi med varumärken som:
• Assa Larm i Arx • Vanderbilt – SPC • Rco • Galaxy

Trygghetslarm

Ett trygghetslarm/personlarm är en säkerhetsutrustning som du bär med dig och som vid nödsituationer ger dig möjligheten att kalla på hjälp. Larmet ska användas om det händer något och hjälp behövs skyndsamt. Larmet ökar tryggheten i riskmiljöer (hot och våld), vårdinrättningar, butiker eller vid till exempel ensamarbeten.

Larmet kopplas oftast till larmcentral, vårdansvarig, SOS-alarm eller polis. Personlarm finns som i mobil, dator eller separat larmknapp eller likt en klocka på armen. Trygghetslarm benämns även överfallslarm och personlarm.

Vill du veta mer om larm?

Välkommen att kontakta oss.

Jonas Gunnervik

Chef Passage & Säkerhet

0706 92 56 71

David Landén

Projektledare Passage & Säkerhet

0706 25 13 48

Daniel Petersson

Lås & beslag/Dörrautomatik

0768 85 36 53