Vårt uppdrag:

Elinstallation Säkerhet

Lugnet Äldreboende

Lidköping 2016-2017


Lugnet äldreboende är beläget i lilla Örslösa utanför Lidköping. Det är en lantlig miljö med utsikt över gröna hagar. Boendet är byggt i ett plan med 30 lägenheter. All mat lagas på plats och med ett ökat antal lägenheter byggs det ett nytt kök.

Uppdrag

27 gamla lägenheter ska renoveras och 3 nya byggs, allmänutrymmen och kök renoveras. För att arbetet ska löpa så smärtfritt som möjligt för de boende och anställda så renoveras fastigheten i etapper, vilket innebär att man fokuserar på en del av byggnaden åt gången så att verksamheten kan fortlöpa utan större hinder. Då spelar planering och samarbete en väldigt stor och viktig roll. Nya passage-, trygghets- och brandlarmsystem installeras.

Lösning

Provektor har ständigt mellan 2 och 4 elektriker ute på Lugnet.Då detta projekt är en om- och tillbyggnad så innefattar arbetet allt från att komplettera gamla elinstallationer, till att göra helt nya. Ett nytt brandlarmsystem har installerats och byggs på allt efter att renovering blir klar och boende ska flytta in. Planering och projektledning är A och O då det är en verksamhet med boende och personal som samtidigt ska fungera under ombyggnaden.

Brandlarmet är av adresserbar typ (av fabrikat Consilium) med ca 200 larmpunkter. Anläggningen är ansluten till ett så kallat överordnat system där anläggningsägaren kan hantera och övervaka funktioner via fjärranslutning. Larm överförs också till personalens bärbara telefoner för att snabbt kunna se i klartext vilken detektor som har aktiverats.

Nyfiken på Provektor? Hör av dig så berättar vi mer!