Fiber & Nätverk

Provektor utför koppar- samt fiberinstallationer och vi har lång erfarenhet av både större och mindre projekt. I vårt erbjudande ingår installation av kontors- och fastighetsnät, installation av trådlösa nät samt accesspunkter. Verifiering av funktion samt dokumentation av anläggning ingår som en naturlig del i vårt tjänstepaket.

Vi utför;

  • Projektering av koppar samt fibernät
  • Fibersvetsning
  • Kvalitetssäkra datanät
  • Dokumentation
  • Driftsättning av wifi, nätverkslösningar

Vill du ha hjälp med fiber och nätverk?

Välkommen till oss.

Jonas Gunnervik

Chef Passage & Säkerhet

0706 92 56 71

Thomas Edwass

Certifierad Ingenjör CCTV

0766 44 31 43

David Landén

Projektledare Passage & Säkerhet

0706 25 13 48