Vårt uppdrag:

Elinstallation

Västra Befälhuset – Karlsborgs fästning

Karlsborg 2014-2016


Karlsborgs fästning belägen på Vanäs udde i Vättern är en av Sveriges största och bäst bevarade fästningar, vilken även planerades ha rollen som Sveriges reservhuvudstad och vara säte för kungahus,regering, riksdag och guldreserv i krigstid. Sedan 1935 är Karlsborgs fästning statligt byggnadsminne och förvaltas av Statens fastighetsverk.

Västra befälhuset på Karlsborgs fästning. Ombyggnad till hyreslägenheter i storlekar från 2 rok till 5 rok. Lägenheterna har kompletterats med bl a ny köksinredning och platsbyggda garderober. Bottenvåningen har gjorts tillgänglig för rörelsehindrade med större badrum och nya utvändiga ramper. Projektet har även omfattat nya gårdshus som rymmer garage, förråd och soprum.

Vårt uppdrag var att totalrenovera all el i kontorslokaler till lägenheter, tvättstugor, källarförråd och tekniska utrymmen samt komplettering av nytt datanät.
Karlsborgs fästning är ett statligt byggnadsminne enligt förordningen 1998:1229. Vilket innebär att arbetsförhållandena är mycket speciella. Byggnadsmaterial ska anpassas till byggnadens tradition på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.

Nyfiken på Provektor? Hör av dig så berättar vi mer!