Programmering & processtyrning

Våra kunder har ofta speciella krav på lösningar inom automation och industriella processer. Vi är vana att leverera lösningar för snabb drifttagning och är en märkesoberoende samarbetspartner med kompetens att utveckla för många typer av styrsystem och programmeringsspråk.

Trenden när det gäller industriell produktion går mot robotsystem. Där jobbar vi med de flesta kända märkena, bland annat ABB och KUKA. Lösningarna med robotceller blir mycket flexibla, utvecklingstiden kort och kostnaderna mycket rimliga i förhållande till att bygga specialmaskiner. Ett område där robotar ger stora fördelar är inom så kallad ”Bin Picking” i kombination med visionstyrning. Vi ser också en trend i att integrera mer mot affärs- och produktionssystem och där kan vi också erbjuda lösningar.

Provektor_CAD_2

Även om trenden går mot robotsystem för industriell tillverkning så är majoriteten av de övervaknings- och styrsystem vi programmerar baserade på PLC, IEC61850 och SCADA.

I dagsläget jobbar vi med följande teknik:

 • PLC-programmering
 • Robotprogrammering
 • SCADA-programmering
 • Windowsprogrammering
 • Säkerhets-PLC
 • IEC 61850

Vi programmerar för följande användningsområden:

 • Kompletta process- och maskinstyrningar
 • Övervakningssystem
 • Robotstyrning
 • Visionstyrning
 • PC-baserade presentationslösningar
 • Fastighetsautomation

Vill du veta mer om programmering & processtyrning?

Välkommen att kontakta Erik

Erik Andersson

Affärsområdeschef Automation

0709 44 52 08