Nätverk & Fiber

Idag är ett stabilt och säkert nätverk grundläggande för att de flesta verksamheter ska fungera. På Provektor har vi har lång erfarenhet av både projektering och installation av moderna fibernät och traditionella kopparnät.

I vårt erbjudande mot fastighets- och byggbranschen ingår dragning av och installation av fastighetsnät, installation av trådlösa nät och accesspunkter. Verifiering av funktion samt dokumentation av anläggning ingår också som en naturlig del i vårt tjänstepaket.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med Nätverk & Fiber?

Roger Jonsson

Affärsområdeschef installation Öst

0709 44 52 01

Emil Frid

Affärsområdeschef installation Väst

0709 44 52 27