Dags för Sommartid. Passa på att testa din jordfelsbrytare!

Nu i helgen är det dags att ställa om klockorna till sommartid. Klockan 02:00 på söndag ställs klockorna fram till 03:00. Då blir det ett mycket bra tillfälle att testa din jordfelsbrytare.

En jordfelsbrytare är en billig livförsäkring. Den bryter strömmen snabbt om till exempel en elprodukts hölje skulle bli spänningsförande och någon samtidigt rör vid ett jordat föremål. Därmed minskar jordfelsbrytaren risken för personskador och elbränder.

Jordfelsbrytaren ska kontrolleras enligt det intervall som tillverkaren angivit och detta ska stå anslaget vid varje elcentral. Saknas information om detta är det bra att kontrollera jordfelsbrytaren MINST två gånger om året. Ett bra tillfälle, för att få det som en rutin, är att göra det vid sommar- och vintertidsomställningen.

Testa din jordfelsbrytare. Hur enkelt som helst och det tar max 30 sekunder

Detta gör du genom att trycka på TEST-knappen som sitter på varje jordfelsbrytare. När man gjort det fälls vippan ner. Bra, jordfelsbrytaren fungerar som den ska. För att få igång jordfelsbrytaren igen så för du upp vippan i ”uppläge”. Den ska stanna i detta läge.

Om den inte gör det, försök igen 3-5 gånger, annars kontaktar du din elektriker.

Läs mer om jordfelsbrytare

 

Nytt läge för Provektor! Nu händer det grejer!

Storordrar till Provektor!