Solenergi för offentlig sektor.

Är ni intresserade av att sänka era energikostnader?

Kommuner och den offentliga sektorn utgör en viktig roll i den gröna omställningen. Sektorn omfattar ofta stora anläggningar som kräver mängder energi. Vi skräddarsyr energilösningar för kommuner och samhällsprojekt och finns med hela vägen från val av växelriktare och solpanel till byggnation, efterarbete och i drift- och underhållsfrågor.

Vår ambition är att ge våra kunder en grundläggande förståelse för de viktigaste faktorerna man ska tänka på vid en investering. Genom att tillsammans  resonera kring vad som är de viktigaste drivkrafterna i behoven kan vi omvandla detta till tydliga designkrav som kan byggas in i en stor, komplex anläggning och kan anpassas till framtida utveckling.

Ett helhetsgrepp med tanken i framtiden.

Vi ser över energibehov. Hur elanvändningen ser ut under dygnets timmar samt fasbalanseringsbehov. Laddboxar till bilar och smarta lösningar för framtida lagring är viktiga komponenter att ha med redan från början när en fastighet ska framtidssäkras. Behoven är lika olika som fastigheterna är många men gemensamt är att planera för möjlighet till ett växande behov i framtiden.

Välkommen att kontakta oss!

Fredrik Erlandsson

Chef Solenergi & Laddlösningar

0709 44 52 22

Johan Svensson

Solenergi & laddlösningar

0709 44 52 09

Andreas Åhman Dahlström

Solenergi & laddlösningar

0709 44 18 52