Vårt uppdrag:

Automation Elinstallation Säkerhet

St. Göran sjukhus

Skara – Stockholm 2014 –


Beläget vid Fridhemsplan på Kungsholmen ligger ett av Stockholms mest centrala akutsjukhus, nämligen St. Göran. Sjukhuset är även ett av landets största akutsjukhus räknat till antalet akutpatienter som tas emot årligen. Det nuvarande sjukhuset över hundra år gammalt, med det finns anor hela vägen tillbaka till 1200-talet.

För att nå de krav som ställs på säkerheten för ett modernt sjukhus behövdes kraftmatningen och styrsystemet moderniseras. Uppdraget var att som underentreprenör till Linjemontage AB byta ut och uppgradera den befintliga styrningen av driften för all kraft till St. Göran.

Kraven på anläggningen innebär att det aldrig får bli spänningslöst. Tillsammans med en samarbetspartner arbetade Provektor i drygt ett år med att designa och programmera ett nytt avancerat styrsystem.

Utmaningen löses genom att elen matas in från tre olika stadsdelar. Vid driftstörningar av den externa matningen kopplas en batteribackup in helt automatiskt och strömförsörjningen till sjukhusets olika funktioner prioriteras om. Därefter startas rejäla dieselgeneratorer som kan köras under lång tid. När nätet bedöms pålitligt igen fasas det åter in helt automatiskt av styrsystemet och alla sjukhusets funktioner återgår till normaldrift.

Styrsystemet möjliggör nu även för en tredje part att övervaka funktionen via mätinstrument. Även el- och värmeförbrukning kan regleras via det nya systemet. Arbetet blev klart 2014.

Provektor har liknande uppdrag på sjukhusen i Kalmar och Västervik.

Nyfiken på Provektor? Hör av dig så berättar vi mer!