Ahlsell gör reportage från Frostaliden i Skövde

Provektor, tillsammans med PEAB, var på plats när Ahlsell gjorde ett reportage, om projektet Frostaliden i Skövde. Tillsammans vandrade vi från Skövdebostäders första hus, av sex, som varit klara och bebodda i drygt ett år till de två hus som nu är i slutskedet och inflyttning sker 1 maj. Totalt i detta projekt är det 189 st fräscha och klimatsmarta lägenheter.

Ett glatt gäng som träffades och som i dagsläget känner varandra väl. I nästa 4 år har man arbetat sida vid sida. Vi inväntar Ahlsells repotage!!

 

Hela projektet Frostaliden har fått mycket uppmärksamhet under byggprocessen. När hela projektet nu står klart är detta Sveriges största bostadsområde med höga hus med trästomme Frostaliden innehåller sammanlagt tolv höga hus, alla på mellan 7-8 våningar.  Totalt kommer kvarteret bestå av upp mot 370 lägenheter.

Det första spadtaget togs i september 2016, även då var Provektor på plats i de första husen som etablerades i området.

Vackra fastigheter ska synas

Tobias fixade ETG-examen trots inställda slutprov pga Covid-19