Vårt uppdrag:

Automation

Envac Far East

Skara – Hong Kong


Envac AB är ett av de ledande företagen inom avfallshantering. Redan 1961 uppfann Envac ett avfallsystem baserat på vakuum och som idag fungerar som en del av infrastrukturen runt om i världen. Envac har 35 kontor i totalt 22 länder och företaget är uppdelat i fyra företagskategorier utifrån geografisk avgränsning.

Uppdrag

Provektor och Envac Far East har haft ett långt samarbete. Ett exempel på uppdrag var vid moderniseringen av det största flygköket vid Hong Kongs internationella flygplats, Cathay Pacific Catering Services (CPCS). En anläggning med genomsnitt 68 000 måltider dagligen till över 30 flygbolag.

Lösning

Flygköket på CPCS har varit ett aktiv sedan starten 1967. Grundläggande maskiner för avfallshantering fanns på plats, men ålderdomliga styrsystem var inte längre pålitliga, utan krävde oanständig och kostsam service.

Envac och Provektor har moderniserat köksdelen med flera inkast där matresterna förs bort med hjälp av undertryck vid stora vakuumaggregat. Bland annat har en huv med ett undertryck installerats vilket gör att servetter och dylikt sugs upp från bandet, något som underlättar för personalen senare i processen.

Precis som i vilken restaurang som helst så är det även i ett flygkök väldigt viktigt med hygien. Detta är något både vi och Envac haft stort fokus på, avslutar Bengt Karlsson.

Nyfiken på Provektor? Hör av dig så berättar vi mer!