Ekedal – klimatsmart byggt i energisnål passivhusteknik

Nu står Skövdebostäders satsning Ekedal vid Boulongerskogen klart och inflyttning i 150 stycken lägenheter fördelat på tre hus är avklarad.

Boendet är främst en satsning för studenter/unga då det är ett prisvärt och centralt boende med små lägenheter. De tre lamellhusen är försedda med rationellt boknings- och passagesystem varav två av husen är försedda med solceller som beräknas producera 18kW solel.

Husen är byggda som passivhus och det ställer stora krav även på elinstallationen med tanke på tätskikt. För bästa energibesparing så är det bara installerat LED armaturer. I trapphus är det även installerat akustiska detektorer som tänder armaturerna endast när någon är i trapphuset. Vi har även förberett fastigheterna för framtida elbilsladdning.

Genom bra planering och effektiva lösningar har produktionskostnaden kunnat hållas ned på en låg nivå som möjliggjort låga hyror för den tänkta målgruppen på 18- 29 år. Trots detta så har det inte påverkat kvalitén.

Passagesystem & Solceller

Genom att installera en passageanläggning med integrerat bokningssystem av tvättstugor från Aptus underlättas och effektiviseras både fastighetsbolagets och hyresgästernas vardag.

Solcellerna är svarta av glas/laminat typ. Två av husen är försedda med solceller som beräknas producera 18kW solel.