Vårt uppdrag:

Elinstallation

Byte av elcentral på S:ta Birgittas kapell

Skövde 2020


I våras började Provektor planeringen för att byta elcentral och servismatning in till Skövde krematorium och S:ta Birgittas kapell. Ny kanalisation för serviskabel har grävts ned under hösten och en ny central har byggts.

I somras började Madelene och Ebba att montera upp stege för den nya servismatningen inne i krematoriet, och nu under fyra dagar har de arbetat med att bytt ut den gamla elcentralen i krematoriet. Under tiden har ett reservkraftverk varit inkopplat för att hålla igång de vitala funktioner som inte kan stängas av under den tiden som arbetet pågår. (kylrum, frysrum och passagesystem).

Mycket planering har krävts från vår och verksamhetens sida då begravningar har varit tvungna att byta datum, samt kremeringar utföras på andra orter.

Kremeringsugnen har varit tvungen att stängas av, reservkraft till fläktar har varit tvunget att kopplas bort.

Nyfiken på Provektor? Hör av dig så berättar vi mer!