Energieffektivisering – en hög besparingspotential inom industrin

Det finns möjligheter till en rejäl kostnadsbesparing i industrins energianvändning,
både vad gäller produktionsprocesser och i lokaler.

Vi har spetskompetens inom energieffektivisering och kan erbjuda:

  • Analys
  • Förslag på förbättringar
  • Genomförande av föreslagna förbättringar.

Så här går det till:

  • Vi besöker er och gör en analys av för att hitta effektiviseringsmöjligheter hos er
  • Ger förslag på de anpassningar som kan göras för att minska energiåtgången
  • Efter genomför förstudie kan vi realisera insatserna för en sänkt energiåtgång

Vi har gedigen erfarenhet och samarbetar med ett nätverk av specialister inom:

El, tryckluft, värmepumpar, pannanläggningar, industriella kyl- och värmesystem,
ånga, kyla och återvinningssystem.

Energieffektivisering ger dessutom positiva miljöeffekter och bidrar till ökad hållbarhet.

Vill du veta mer om energieffektivisering?

Välkommen att kontakta oss.

Elisabeth Nordberg

Försäljningschef

0709 44 18 61