Frostaliden växer fram med stormsteg!

På Frostaliden växer Sveriges största bostadsområde med höga hus med trästomme fram. Här bygger vi sex hus med totalt 189 lägenheter, i hållbara material och med närhet till det mesta.

Inflyttning sker i tre etapper under 2019 och 2020. Byggnationen är i full fart med i dagsläget 10 medarbetare på plats. De första arbetena startade sen höst 2017 och kommer fortsätta fram till sommaren 2020. Vi på Provektor har fått ansvaret för elanläggningens installation och uppstart.

Vi ser fram emot att lämna över en ståtlig anläggning som är belägen i Karstorpsområdet i Skövde.

Kristinedals Ullspinneri

Välkommen Elisabeth!