Förvandling i etapper på Lugnets äldreboende

Lugnets äldreboende i Örslösa utanför Lidköping gör en omfattande modernisering av sina lokaler. Gamla lägenheter, allmänutrymmen och kök renoveras och ca 30 nya lägenheter tillkommer. Nya passage-, trygghets- och brandlarmsystem installeras.

För att arbetet ska löpa så smärtfritt som möjligt för de boende och anställda så renoveras fastigheten i etapper, vilket innebär att man fokuserar på en del av byggnaden åt gången så att verksamheten kan fortlöpa utan större hinder. Då spelar planering och samarbete en väldigt stor och viktig roll.

Provektor har ständigt mellan 2 och 4 elektriker ute på Lugnet. Då detta projekt är en om- och tillbyggnad så innefattar arbetet allt från att komplettera gamla elinstallationer, till att göra helt nya.

Brf Ringblomman påbörjad inflytt

Från sopor till biogas