Sol & energilager

Med dagens – och morgondagens – elpriser kan egen elproduktion med solceller sänka fastighetens driftkostnader rejält, samtidigt som det innebär ett stort steg mot ökad hållbarhet.

Faktorer som den snabba omställningen av transportsektorn, satsningar på fossilfri stålproduktion och ambitioner om minskat gasberoende i Europa tyder på att elen knappast kommer att bli billigare – och ny kärnkraft ligger långt fram i tiden. 

Tack vare vår långa erfarenhet av stora som små solenergianläggningar kan vi på Provektor hitta effektiva lösningar för alla typer av kommersiella fastigheter, industrier, lantbruk eller bostadshus – alltid anpassade till varje projekts förutsättningar och med hänsyn till framtida behov. Vi finns där för dig både idag och i morgon, hela vägen från projektering till löpande underhåll och uppgraderingar.

En investering i solel kräver att ganska många frågetecken rätas ut. Hur ser till exempel energianvändningen ut över dygnet och året? Kan du sälja eventuell överskottsel – och till vilket pris? Hur stor avkastning kan du räkna med? Kan du spara mer med fasbalansering och batterilagring? Kan du ha en mindre huvudsäkring? Kan du sänka maxeffekten och byta eltariff? Planerar du för storskalig fordonsladdning? Hur stor effekt bör du sikta på – vad blir för lite, vad blir för mycket? Och så vidare. Du behöver med andra ord en kompetent leverantör som guidar dig förbi fallgroparna – och av oss får du svaren som håller!

När du väljer Provektor kan du dessutom få allt från enda leverantör, med allt vad det innebär av trygghet för framtiden.

Som elmarknaden ser ut idag kan man i normalfallet räkna med en årlig avkastning på mellan 8 och 12 procent för en typisk solcellsanläggning. En solpanelinstallation är dessutom ett bra tillfälle att ta ett helhetsgrepp på företagets energiförbrukning och styrsystem. Funktioner som batterilagring och elbilsladdning bör kanske förberedas, även om de inte blir aktuella att implementera i det allra första skedet. Så bygger vi en framtidssäker anläggning tillsammans!

Vi på Provektor kan solenergi med smart styrning och lagring – inte minst tack vare att vi är en del av den börsnoterade Soltech-koncernen, som är ett av Sveriges största solenergibolag. Det innebär att du kan vara säker på att vi har den allra senaste tekniken och de färskaste kunskaperna – idag och imorgon.

Referenser

Se fler

Vanliga frågor

Checkwatt är vår partner inom energioptimering och genom vårt samarbete kan vi erbjuda en rad specialiserade tjänster för att förbättra er energieffektivitet. Det inkluderar bland annat hantering av effekttoppar, stödtjänster som FCR och FFR, elprisarbitrage för kostnadseffektivitet, ökad egenanvändning av solenergi samt optimering för att öka tillgänglig effekt. Dessutom engagerar vi oss på flexmarknader.

Med Checkwatt som partner får du skräddarsydda lösningar som möter dina specifika behov och som maximerar din energieffektivitet.

Ja det finns bidrag för elbilsladdning. För BRF och företag finns möjlighet att söka bidrag från Naturvårdsverket, med upp till 50% av hela investeringskostnaden inklusive eventuell grävning och asfaltering. Bidraget är dock begränsat till högst 15 000kr per laddplats.

För dig som privatperson ingår detta i det gröna avdraget, med upp till 50% av investeringskostnaden.

Det är normalt sett lönsamt att installera solceller, med en typsik återbetalningstid på 7-10 år. Det är vanligt att notera att en solcellsanläggning oftast beräknas producera energi under ungefär 30 år. Optimera ditt företags energieffektivitet och överväg solceller som en långsiktig och ekonomisk fördelaktig lösning.

Man räknar med att installation i öst/väst totalt ger mellan 5-10% sämre produktion än söderläge, dock brukar man då installera fler paneler vilket ändå ökar produktionen och sänker återbetalningstiden totalt sett.

Trots att ett tak mot söder generellt ger högre effektivitet, kan ett solcellssystem riktat åt öst/väst öka egenkonsumtionen av producerad energi. Även om produktionen vanligtvis ligger mellan 5-10% lägre jämfört med söderläge, kan installationen av fler paneler kompensera för detta, vilket resulterar i en ökad totalproduktion och en sänkt återbetalningstid. Det kan därför vara en klok strategi att maximera nyttan av ditt solcellssystem med en optimering åt öst/väst.

Provektor grundades 1949 och utmärker sig som ett komplett elinstallationsbolag med bred kompetens – från små servicejobb hos privatpersoner till omfattande entreprenader och automationsprojekt. Som en del av börsnoterade Soltech-koncernen ger vi dig trygghet som kund. Vi förbinder oss med att vara närvarande på marknaden och ta ansvar för garantier och eventuella frågor under de 30 åren er solcellsanläggning verkar. Med vår långa erfarenhet av elinstallationer garanterar vi en säker och effektiv helhetslösning från planering till färdigställande. 

I Sverige, där regelbundna regnfall är vanliga, anses det ofta vara tillräckligt för att hålla solpanelerna rena. Om man ändå väljer att tvätta dem, är det viktigt att vara försiktig och undvika skarpa verktyg för att inte skada panelerna.

Generellt sett kräver en solcellsanläggning minimalt underhåll, men beroende på omgivningen kan vissa enklare åtgärder behövas. Exempelvis kan det vara nödvändigt att rengöra paneler om det finns många fåglar som skräpar ner eller drar in pinnar och grenar under panelerna mot taket.

Provektor erbjuder skräddarsydda serviceavtal för både företag och privatpersoner. Genom ett serviceavtal med oss säkerställer ni långsiktig och pålitlig drift av er system.

Provektor erbjuder anpassade serviceavtal med olika omfattning och prisnivåer. Våra tjänster sträcker sig från årliga kontroller och utvärderingar till regelbunden övervakning och månadsvisa rapporter om anläggningens prestanda i förhållande till det lokala vädret på din adress. Genom att snabbt identifiera och åtgärda eventuella avvikelser säkerställer vi en smidig och effektiv drift av ditt solcellssystem. Genom ett serviceavtal med oss säkerställer ni långsiktig och pålitlig drift av ert solcellssystem. 

Provektor installerar solcellsanläggningar på tak, fasad och mark. Oavsett om det är små anläggningar eller solcellsparker, leverar vi skräddarsydda lösningar för att maximera din solcellsinvestering.

Provektor installerar batterilager för både företag och privatpersoner. Normalstorleken för våra batteriinstallationer sträcker sig från 10kWh och uppåt för privatpersoner, medan företag kan dra nytta av batterilager från 50kWh upp till flera MW. Optimera din energilagring med pålitliga och effektiva batteriinstallationer. 

Nyfiken på Provektor? Hör av dig så berättar vi mer!