Djäkneskolan blir stadshus i Skara

Provektor har fått det hedersamma uppdraget att utföra projektering när anrika Djäkneskolan i Skara ska byggas om till ett modernt stadshus. Projekteringsmöten är i full gång och färdiga arbetshandlingar ska vara klara under maj månad. Detta kommer att sysselsätta 2 man från vår konstruktionsavdelning. Vi kommer under projekteringsarbetet att ställas inför stora utmaningar då delar av huset får utsättas för minsta möjliga påverkan.

Det Högre Allmänna Läroverket, idag kallad Djäkneskolan, byggdes åren 1869 till 1871. Det är en unik byggnad där man önskar att bevara karaktären i huset samtidigt måste man ta hänsyn till dagens krav på ergonomi, akustik, teknik, ventilation, brandskydd, tillgänglighet och säkerhet. En riktigt utmaning.

Som tidsplanen ser ut nu ska förvaltningarna flytta in efter sommaren 2019. Drygt 100 st kommer att få sina arbetsplatser i det nya stadshuset.

Takstolskalas för projekt Gnistan

En ny stororder från Envac Middle East